SEKO varslar om konflikt på telekomområdet

Förhandlingarna mellan SEKO – Facket för Service och Kommunikation – och motparten Almega rörande nytt avtal på telekomområdet har idag strandat och SEKO tvingas därför att varsla om konfliktåtgärder.

Parterna har inte kommit till en lösning när det gäller frågan om hur de lokala lönerna ska sättas. SEKO vill, om man inte kan komma överens lokalt, att lönerna ska regleras i det centrala avtalet (så kallade stupstocksregler). Dessutom kräver SEKO att arbetsgivaren slutar att diskriminera visstidsanställda med kortare anställningstid än tre månader.

– För att den svenska modellen över huvud taget ska fungera borde en grundförutsättning vara att fack och arbetsgivare ska kunna förhandla om lönerna. Vidare är det för oss självklart att ett kollektivavtal som tecknas ska gälla samtliga på arbetsplatsen. Den så kallade 3-månadersregeln innebär att våra medlemmar som är anställda på kortare tid än tre månader inte omfattas av kollektivavtalet i dagsläget. Den regeln finns inte i några andra avtal med Almega och därför ska den bort, säger SEKO:s förbundsordförande Janne Rudén.

Vidare vill SEKO ha bort möjligheten för arbetsgivarna att fritt kunna stapla visstidsanställningar på varandra. SEKO kräver också att arbetsgivarna som är knutna till Almega ska ge våra medlemmar riktiga lönespecifikationer vid löneutbetalning samt att traktamenten ska ges till medlemmar som är borta på flerdygnsförrättningar enligt Skatteverkets norm.

SEKO:s varsel berör omkring 1 300 medlemmar och innebär total arbetsnedläggelse, strejk, för allt arbete som utförs av SEKO:s medlemmar inom avtalsområdet Telekom, enligt specifikation (se bilaga, pdf). Varslet omfattar också övertidsblockad, mertidsblockad och restidsblockad för samtliga SEKO:s medlemmar inom avtalsområdet.

Samtliga stridsåtgärder träder i kraft den 19 juni kl. 18.00


För ytterligare information, kontakta:

Jonas Pettersson, kommunikationschef SEKO, 070-631 59 49
Erik Sandberg, bitr kommunikationschef SEKO, 070-600 24 96

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar