Seko varslar om strejk för järnvägsarbetare

Seko, Service- och kommunikationsfacket, har beslutat att varsla om strejk på järnvägsinfrastrukturområdet. Seko vill ha regler kring in- och uthyrning av personal medan motparten Almega vill kunna dumpa löner och villkor inom branschen.

I förhandlingarna med Almega om ett nytt Järnvägsinfrastrukturavtal har Seko mötts av en motpart helt ovillig att skapa ordning och reda i branschen.

– Det är inte acceptabelt att personal som hyrs in får sämre arbetstidsbestämmelser, lön och ersättningar än den personal som är anställd i det inhyrande företaget. Detta utnyttjande av arbetskraft hör inte hemma på svensk arbetsmarknad och vi vill reglera den här frågan i det centrala branschavtalet, något som Almega konsekvent har vägrat förhandla med oss om. Därför ser vi ingen annan utväg än att varsla om strejk, säger Sekos förbundsordförande Valle Karlsson.

Seko kräver att LO:s bemanningsavtal, där Almega är part, ska tillämpas även inom detta avtalsområde.

Sekos varsel innebär, om ingen uppgörelse nås, att stridsåtgärderna träder i kraft i två steg: onsdag den 17 maj 2017 kl. 12.00 och måndagen den 22 maj 2017 kl. 06.00 och gäller till dess att överenskommelse om nytt kollektivavtal träffas eller varslet återkallas.

Avtalsområdet omfattar i huvudsak eltekniker, signaltekniker, spårsvetsare och banarbetare. Medlemmarna återfinns främst i det statligt ägda bolaget Infranord. Seko har omkring 2 000 medlemmar på avtalsområdet.

Varslets omfattning finns att ta del av i bifogad förteckning av konfliktobjekt.

För ytterligare information:

Jonas Pettersson, Kansli-/Kommunikationschef Seko, 070-631 59 49
Erik Sandberg, Kommunikationsenheten Seko, 070-600 24 96

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera

Dokument & länkar