Skambud tvingar SEKO att varsla om strejk på telekomområdet

Förhandlingarna om nytt avtal mellan SEKO och arbetsgivarorganisationen IT & Telekomföretagen inom Almega har strandat och SEKO varslar nu om strejk för omkring 1 600 medlemmar inom flera telekomföretag, främst TeliaSonera och dess dotterbolag.

Anledningen till strejkvarslet är att arbetsgivaren vägrar att tillmötesgå SEKO:s avtalsyrkanden. Almega kan inte ens tänka sig att erbjuda den nivån som är träffad inom industrin, 2,6 procent, från den 1 april.

– Arbetsgivaren lägger ett bud som motsvarar 2,2 procent på en 12-månadersperiod. Det här är inte seriöst agerat av vår motpart. De mer eller mindre tvingar oss ut i en konflikt. Att komma fram till ett avtal är i nuvarande situation utsiktslös, säger SEKO:s förbundsordförande, Janne Rudén.

SEKO kräver vidare att lägstalöner för yrkesarbetare skrivs in i det centrala avtalet mot bakgrund av ”Lavallagstiftningen”. Andra krav är att alla ska garanteras ett generellt lönepåslag om 500 kr. Almega säger nej till desssa krav.

– Utan fastställda lägstlöner för yrkesarbetare i avtalet bjuder man in till lönedumpning inom telekomsektorn. Vi är medvetna om att konkurrensen inom sektorn är stenhård men att underhåll och utbyggnad av vårt telenät i Sverige ska ske med dumpade löner är helt oacceptabelt, säger Janne Rudén.

SEKO:s varsel innebär att samtliga stridsåtgärder träder i kraft onsdagen den 25 april 2012 kl. 00.00 och innebär total arbetsnedläggelse, strejk för allt arbete som utförs av SEKO:s medlemmar för berörda företag.

Om strejken bryter ut innebär det bland annat att det kommer bli kraftiga störningar i Telias kundtjänst, teknisk felavhjälpning och utbyggnad av teleinfrastruktur.

Se bifogad pdf med de företag som omfattas.

För ytterligare information:
Jonas Pettersson, Kommunikationschef, SEKO: 070-631 59 49
Erik Sandberg, bitr kommunikationschef, SEKO: 070-600 24 96

Taggar:

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera