Goda långtidseffekter av IL1-blockad hos patienter med Bladder pain syndrome

Report this content

Som tidigare rapporterats har patienter med svåra kroniska smärtor från nedre urinvägarna, s.k. Bladder Pain Syndrome (BPS), framgångsrikt behandlats off-label med en IL-1 receptorhämmare. Resultat av långtidsbehandling (>1 år) visar nu att de positiva effekterna av behandlingen kvarstår hos majoriteten av patienterna och resulterar i en tydligt förbättrad livskvalitet främst genom kraftig smärtlindring.

De molekylära orsakerna till cystit och kronisk smärta från urinvägarna har länge varit oklara. Vissa patienter utvecklar smärttillstånd, som på alla sätt försvårar tillvaron. Många behandlingar har prövats men varken antibiotika, anti-inflammatoriska läkemedel, morfin eller antidepressiva medel hjälper i längden. Kirurgi har använts men har ingen bestående effekt, och patienterna är ofta handikappade med starkt nedsatt livskvalitet.

Forskarna vid Lunds universitet har identifierat molekylära orsaker till cystit och smärta från urinvägarna, som nu gör det möjligt att angripa orsakerna till denna svåra sjukdom. Bakterier angriper nervcellerna i blåsan och dessa signalerar till hjärnan och orsakar smärtan. Smärtreaktionen ökas av lokal inflammation, speciellt av inflammationsmolekylen IL-1 som är hyperaktiverad i denna patientgrupp, och som verkar direkt med nervcellerna. Smärtsvaret kan delvis utläsas av de neuropeptider som utsöndras direkt i urinen, och som kan bli en framtida biomarkör för att välja ut patienter som behöver denna behandling.

Molekylära markörer för sjukdom följs under hela behandlingen. De kraftfulla hämmande effekter på smärta och inflammation som ses kliniskt bekräftas även på molekylär nivå, genom avancerad analys av genetik och genuttryck.

’’Det är krävande att genomföra nya behandlingar på patienter med svåra smärtor, men oerhört viktigt att förstå orsaken och hitta rätt behandling", säger Björn Wullt, docent och specialist i urologi och ansvarig för patienterna.

”Tack vare gedigen molekylär förståelse har vi identifierat en behandling som verkar hjälpa, och långsiktigt förbättra patienternas situation”, säger Catharina Svanborg, seniorprofessor och styrelseordförande, SelectImmune Pharma.

För mer information, vänligen kontakta:

Catharina Svanborg

Seniorprofessor, Lunds Universitet och styrelseordförande SelectImmune Pharma AB

Tel: +46 709 42 65 49

E-post: catharina.svanborg@med.lu.se

Gabriela Godaly

Docent, Lunds Universitet och CMO SelectImmune Pharma AB

Tel: +46 733 38 13 44

E-post: gabriela.godaly@med.lu.se
 

SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Bolagets mål är att driva utvecklingen av nya infektionsterapier, som genom stimulans av immun-systemet kan erbjuda alternativ till antibiotika.

Off-labelbehandling innebär att patienter behandlas med ett läkemedel som är godkänt för en annan indikation.