Immunterapi lika bra som antibiotika vid urinvägsinfektion i djurmodell

Report this content

SelectImmune Pharma presenterar idag preliminära resultat av en ny preklinisk studie som visar att Bolagets immunterapi mot urinvägsinfektion fungerar lika bra som antibiotika i en djurmodell. Den första genomgången av data visar att immunmodulerande behandling gav en utläkning av infektionen som var fullt jämförbar med antibiotika. Resultaten stärker bolagets strategiska arbete mot att inleda kliniska behandlingsstudier, främst mot urinvägsinfektioner.

SelectImmune Pharma AB utvecklar nya immunoterapier mot vanliga infektions-sjukdomar. Målet är att komplettera eller ersätta antibiotika. Detta koncept baseras på ny kunskap om hur immunsystemet fungerar i detalj, för att förstärka de goda och hämma de dåliga delarna av immunsvaret. Forskarna vid Lunds Universitet, som grundat bolaget, har visat att immunmodulerande behandling kan läka ut infektionen utan antibiotika i djurmodeller som efterliknar infektion hos människa.

I en ny studie av urinvägsinfektion i djurmodell har forskarna, som är knutna till SelectImmune, visat att immunterapi fungerar lika bra som antibiotika. Två behandlingsgrupper behandlades antingen med antibiotika eller immunterapi och jämfördes med obehandlade kontroller. Den första genomgången av data visar att immunmodulerande behandling gav en utläkning av infektionen som var fullt jämförbar med antibiotika. Behandlingen minskade inflammationen i infekterad vävnad och dödade effektivt bakterierna. Hos den obehandlade kontrollgruppen observerades ingen motsvarande utläkning.

Fortsatta laborativa analyser av materialet pågår och avsikten är att snarast publicera data i en välrenommerad vetenskaplig tidskrift.  

Dessa resultat stärker bolagets strategiska arbete mot att inleda kliniska behandlingsstudier, i först hand riktade mot återkommande urinvägsinfektioner.

För mer information, kontakta:

Catharina Svanborg

Styrelseordförande SelectImmune Pharma AB

Tel: +46-709 42 65 49

E-post: catharina.svanborg@med.lu.se

Fredrik Herslow

VD SelectImmune Pharma AB

Tel: 070-591 15 44

E-post: fredrik.herslow@selectImmune.com

Erik Sturegård

Chief Medical Officer SelectImmune Pharma AB

Tel: +46-703 421469

E-post: erik.sturegard@med.lu.se.

SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Bolagets mål är att driva utvecklingen av nya infektionsterapier, som genom stimulans av immunsystemet kan erbjuda alternativ till antibiotika.

Denna information är insiderinformation som SelectImmune AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 7 oktober 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar