SelectImmune Pharma håller digitalt investerarmöte

Report this content

SelectImmune Pharma bjuder in till ett digitalt investerarmöte via Zoom på tisdagen den 7 december klockan 12.00, för god dialog och uppföljning i samband bolagsstämman, vilken hållits virtuellt på grund av pandemirestriktioner.

Vi välkomnar befintliga aktieägare, andra investerare och intressenter att delta. Mötesdeltagarna får möjlighet att informera sig om bolagets verksamhet och att ställa frågor. Dessa kan ställas under mötet eller skickas in per e-mail till adresserna nedan.

Mötet kommer att hållas på svenska.

Länk för deltagande i mötet:

https://us06web.zoom.us/j/88217145556?pwd=cC9naE1FZXBXdW8yTFdISFovdUdyZz09

För skriftliga frågor, vänligen kontakta:

Catharina Svanborg

Styrelseordförande SelectImmune Pharma AB

Tel: +46 709 42 65 49

E-post: catharina.svanborg@med.lu.se

Ann Gidner

VD SelectImmune Pharma AB

Tel: +46 768 17 14 14

E-post: ann.gidner@selectImmune.com

SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Bolagets mål är att driva utvecklingen av nya infektionsterapier, som genom stimulans av immun-systemet kan erbjuda alternativ till antibiotika.

Bakteriella infektioner drabbar stora delar av befolkningen och blir allt svårare att behandla på grund av ökande antibiotikaresistens. SelectImmune Pharma utvecklar immunterapier som kan komplettera eller ersätta antibiotika. Urinvägsinfektioner (UVI) är en av världens vanligaste infektionssjukdomar som drabbar ca 150 miljoner personer varje år. Behovet av alternativa behandlingar mot bakteriella infektioner är idag mycket stort liksom potentiella marknader.