Unikt samarbete ger Vårby Gård nytt ansikte

Unikt samarbete ger Vårby Gård nytt ansikte Huddinge kommuns tävling om förnyelse av Vårby Gård är nu avgjord. Ett av de vinnande bidragen är "Händelser vid vattnet". Bakom förslaget finns en mycket ovanlig arbetsgrupp - med kompetenser inom såväl arkitektur, beteendeveten-skap, fastighetsekonomi, marknadsanalys, försäljning och projektledning. Arbets-gruppens olika erfarenheter och den speciella arbetsmetoden har resulterat i förslaget som skall förverkliga drömmen om ett framtida Vårby Gård. I juryns motivering kan man läsa att projektet "visar ett strategiskt tänkande och en analys av genomförandeprocessen med uppdelning i etapper och delmål. Bebyggelsen visar i huvudsak god struktur med flera spännande planlösningar och fin anpassning till terrängen." Vårby Gård är ett av Stockholms mest utsatta bostadsområden. Tillsammans har arbetsgruppen på uppdrag av Selmer Bostäder hjälpt till att skapa underlag till förnyelse. Grunden har varit att man inte kan förändra ett bostadsområde med en konventionell och statisk planeringsmodell utan det krävs ett nytt synsätt som öppnar för möjligheter. När ett område ska förändras är det mycket som spelar in för att projektet ska bli framgångsrikt. Det gäller de sociala, fysiska och ekonomiska faktorerna. Balans mellan betalningsvilja och produktionskostnad avgör vilka möjligheter som finns. I en lågattraktiv miljö gäller det att hitta och koppla samman alla kvaliteter som kan ge betalningsvilja. Gärna sjöutsikt och markboende - men för att människor ska leva och trivas behövs också bra skolor, centrum och trygghet. I projektet "Händelser vid vattnet" har Selmer Bostäder med hjälp av Temaplan utvecklat en metod som inkluderar projektledare, beteendevetare, marknadsanalytiker och fastighetsekono-mer. Tillsammans med arkitekt och landskapsarkitekt från Temagruppen har man kommit fram till ett förslag som innehåller fyra delmål för byggande och förnyelse. Dessa delmål är nödvän-diga för att lyckas med förvandlingen av Vårby Gård till ett mera normalt fungerande bostads-område för hushåll med blandade ekonomiska villkor. "Traditionellt sett tittar man mest på kvadratmeter och ytor när ett område ska utvecklas. Vårt förslag visar på att just arbetet med att integrera strategisk analys med arkitektonisk kompetens är det som behövs för att utveckla en boendemiljö som ska möta framtida krav." säger Elisabeth Attebrant på Temaplan Om du vill veta mer om projektet "Händelser vid vattnet" kontakta: Håkan Bergquist, Selmer Bostäder Elisabeth Attebrant, Temaplan telefon 08-728 56 42, telefon 08-673 83 96, mobil 0706-636 231 mobil 070-518 83 96 hakan.bergquist@selmer.se elisabeth.attebrant@temaplan.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT00920/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT00920/bit0002.pdf

Dokument & länkar