Folksam väljer Sema Group som en av de prioriterade leverantörerna av IT-konsulttjänster

Folksam väljer Sema Group som en av de prioriterade leverantörerna av IT-konsulttjänster Folksam har efter utvärdering valt Sema Group som prioriterad partner avseende sitt behov av externa IT-konsulter. Avtalet löper till och med 2001 och beräknas vara värt 15-20 miljoner kronor per år. - Syftet med att utse prioriterade leverantörer är att effektivisera och utveckla Folksams arbetsformer när det gäller konsultutnyttjande säger Håkan Nordh, VD Folksam Inköp. Sema Group har tidigare i uppdrag hos oss visat att man förstår vår verksamhet och har den bredd och spetskompetens som vi har behov av. Genom ett ramavtal som ger ett nära samarbete så ökar också värdet av det vi får ut. Jag ser fram mot att vi under den kommande avtalsperioden ytterligare kommer att stärka vår konkurrenskraft genom att skapa nya affärsmöjligheter med IT. Folksam strävar själva efter att ha egen kompetens som är strategiskt viktig för att bibehålla konkurrenskraft och utveckla kundnytta. I vissa lägen finns dock behov av externa konsulttjänster. Det kan gälla områden som projektledning, verksamhetsutredning, systemutveckling, spetskompetens inom Internet med mera. För Folksam innebär avtalet med Sema Group att man får en samarbetspartner som täcker de flesta IT-områden som Folksam har behov av. Sema Group har lång erfarenhet av branschen såväl nationellt som internationellt, vilket är till fördel för Folksam. - För Sema Group är det viktigt att få till stånd avtal av denna art. Genom att vara prioriterad leverantör kan vi också säkerställa att vi kan svara upp mot de behov som Folksam har. Vi kommer närmare kunden och kan därigenom tillföra ytterligare mervärde i de tjänster vi levererar säger Rolf Hedbäck, kundkoordinator för avtalet, Sema Group I avtalet ingår också kvalitetsmätning av utförda uppdrag som skall leda till att ytterligare stärka att rätt kompetens levereras, att kompetensöverföring sker och att personkemi och relationer fungerar på ett effektivt sätt. För ytterligare information, kontakta: Håkan Nordh, VD Folksam Inköp , tel. 08- 772 63 38 Tommy Enman, konsultstödsansvarig Folksam, tel. 08- 772 73 23 Rolf Hedbäck, kundkoordinator för avtalet Sema Group, tel. 08- 517 676 83, 0708- 51 76 83, e-post: rolf.hedback@sema.se Thomas Carter, Informationschef Sema Group, tel. 08- 517 052 52, 0708 - 51 52 52, e-post: thomas carter@sema.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00700/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00700/bit0002.pdf

Dokument & länkar