Sema Group hjälper Statskontoret bli 24-timmmarsmyndighet

Sema Group hjälper Statskontoret bli 24-timmmarsmyndighet - Har byggt webbplats för ramavtal inom IT-området Sema Group har i samarbete med Statskontorets byggt en webbplats för att stödja upphandlare inom statsförvaltningen vid användning och avrop av ramavtal inom IT-området. Webbplatsen 'it-upphandling-statskontoret.se' är idag förmodligen en av de mest avancerade i Sverige som använder XML, en standard som strukturerar informationen oavsett format. - Att vara med och bidra till ett allt öppnare informationsutbyte genom utveckling av nya webbplatser för myndigheter är oerhört stimulerande säger Sixten Björklund, konsultchef på Sema Group. Statskontoret har visat att man vill ta till sig den senaste tekniken i och med denna webbplats. Att nyttja XML är definitivt att vara i framkanten och Statskontoret kan i detta fall ses som en föregångare inom offentlig sektor. Många kommer att följa efter och framgent kommer informationsutbytet att automatiseras med hjälp av bland annat XML. Vi har den senaste tiden utvecklat ett antal nya webbplaster för myndigheter som Luftfartsverket, Nutek, Ekobrottsmyndigheten med flera, som skall ge snabb tillgång till information och direkt kunna ge svar på olika frågeställningar. Som ett led i Statskontorets strävan att ge bättre service till sina kunder och kunna göra detta dygnet runt har den nya webbplatsen utvecklats. I detta fall handlar det om att underlätta för upphandlare inom statsförvaltningen att nyttja alla de ramavtal som Statskontoret tecknar. - Sema Group har levererat en lösning som ger en samlad bild av våra ramavtal och information kring dessa. Att använda Internet som kanal skapar möjligheter till en direkt dialog med alla leverantörer reducerar kostnader och ökar beställningseffektiviteten, säger Nils Qwerin, rationaliseringschef Statskontoret. Utvecklingen av den nya webbplatsen startade i november 1999. Nu finns information och alla befintliga ramavtal, pågående upphandlingar, planerade upphandlingar samt allmän information runt avtal och ramavtalsområdena. Man kan ställa frågor och få svar, deltaga i diskussionsgrupper, och få hjälp med juridiska spörsmål. Som upphandlare inom offentlig sektor är den nya webbplatsen också en direktkanal till återförsäljare med möjlighet att ställa såväl frågor som att kunna göra enklare avrop. För mer information, kontakta: Nils Qwerin , rationaliseringschef Statskontoret, tel 08- 454 47 01, 0708- 454 451, e-post: nils.qwerin@statskontoret.se Sixten Björklund, konsultchef, Sema Group, 08- 517 677 40, 0708-51 77 40, e-post: sixten.bjorklund@sema.se Thomas Carter, Informationschef Sema Group, tel 08- 517 052 52, 0708-51 52 52, e-post: thomas.carter@sema.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT00400/bit0002.pdf

Dokument & länkar