Sema Group stödjer RFV i ambitionen att bli 24-timmarsmyndighet - tecknar husleverantörsavtal för konsulttjänster inom I

Sema Group stödjer RFV i ambitionen att bli 24-timmarsmyndighet - tecknar husleverantörsavtal för konsulttjänster inom IT Sema Group och Riksförsäkringsverket (RFV) har tecknat ett husleverantörsavtal för konsulttjänster inom IT-området. Avtalet är en fördjupning av det ramavtal Statskontoret tecknat med Sema Group för sex myndigheters räkning. Husleverantörsavtalet värderas till minst 25 miljoner kronor per år under avtalsperioden. - Sema Group får i och med detta avtal en prioriterad position att bistå RFV i utvecklingen mot en modern elektronisk myndighet - 24-timmars myndigheten - säger Anders Strömberg, Key Account Manager, Sema Group. Vi är nu en av RFVs mest prioriterade leverantörer av IT-konsulttjänster. Avtalet med RFV är också ett ytterligare bevis på att vår modell - eGovernment, som utvecklats under 1999 ligger helt rätt i tiden. Att få vara med och bidra till en utökad servicegrad från en myndighet till medborgare och företag känns mycket stimulerande. -I och med det ramavtal som Statskontoret tecknade vid årsskiftet 99/00 fick vi möjlighet att komma närmare ett fåtal leverantörer av konsulttjänster. Med ett så kallat husleverantörsavtal får vi en leverantör som kan upparbeta stor kontinuitet, kunskap och förståelse för RFVs verksamhet och också hålla en hög kvalitet. Vårt mål är att åstadkomma en högre effektivitet samt minskade kostnader och administration för konsulttjänster. Med Sema Group som partner får vi får en leverantör med såväl lång erfarenhet som kunskap om den offentliga sektorn, säger Sture Hjalmarsson, IT-chef RFV. Samverkansområden i samband med tecknandet är resursförstärkning avseende befintlig och ny miljö. Därutöver skall ett antal ytterligare samverkansområden definieras som skall stödja RFVs utveckling av IT, exempelvis verksamhetsutveckling via IT, utveckling av lösningar inom Internet och intranät samt konsultstöd och lösningar inom produktion. I avtalet ingår en samverkansplan som reglerar hur den övergripande samverkan skall gå till. För mer information, kontakta: Sture Hjalmarsson, IT- chef, RFV, tel 060-18 70 00, e-post: sture.hjalmarsson@rfv.sfa.se Anders Strömberg, Key Account Manager, Sema Group, tel 08 517 677 16, 0708- 51 77 16, e-post:anders.stromberg@sema.se Thomas Carter, Informationschef, Sema Group, tel 08- 517 052 52, 0708-51 52 52, e-post: thomas.carter@sema.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT00530/bit0002.pdf

Dokument & länkar