Förbättrad orderingång bäddar för bra år för Sema

Förbättrad orderingång bäddar för bra år för Sema Sema redovisar globalt en vinst på motsvarande 1,3 miljarder kronor för år 2000. - En nedgång jämfört med föregående år. Orderingången har dock ökat kraftigt under de senaste månaderna, och allt tyder på att resultatet kommer att förbättras väsentligt under 2001, kommenterar Tommy Boman, VD för Sema AB. Semas 43:e verksamhetsår gav nytt omsättningsrekord, men vinsten minskade. · Omsättningen ökade med 7,3 procent till 1.513 miljoner brittiska pund (motsvarande ca 21.200 miljoner kronor). · Vinsten före skatt och goodwillavskrivningar minskade med 4,4 procent till 91,9 miljoner pund (motsvarande 1.287 miljoner kronor). I sin översikt konstaterar Tommy Boman, VD för Sema AB i Sverige, att IT- branschen hade ett bekymmersamt år 2000. Vinsterna minskade för många företag, många kunder senarelade sina beställningar. Även Sema påverkades av denna trend. Resultatet för 2000 ligger i linje med den prognos som lämnades den 23 januari. Resultatet inkluderar fem månaders verksamhet inom det förvärvade IT-företaget LHS, där förlusten uppgick till drygt 100 miljoner kronor. - Resultatet är en besvikelse, sett i ljuset av Semas årliga vinsttillväxt på i genomsnitt 22 procent under hela nittiotalet. Styrelsen är dock övertygad om att Semas strategiska inriktning är sund, säger Tommy Boman. För att förbättra resultatet framöver sattes under hösten en detaljerad integrationsplan i verket inom telekomområdet. Detta medförde en kraftig orderingång under slutet av året, med högre marknadspenetration som följd. Den högre orderingången har fortsatt under 2001. Vidare kommer besparingsprogram inom hela koncernen av såväl generell som administrativ karaktär att implementeras under första halvåret 2001. - I Skandinavien har vi förnyat många avtal och fått en rad nya kunder. Med Schenker-BTL har vi träffat ett nytt femårigt outsourcingkontrakt. Vi har på bara drygt tre månader utvecklat filmmix.com, en helt ny webbplats för film. Vi har utsetts till ramavtalsleverantörer av sex statliga myndigheter. Vi har fördjupat vårt husleverantörsavtal med Riksförsäkringsverket med målet att utveckla detta till en 24- timmarsmyndighet. För Statskontorets räkning har vi utvecklat en webbplats där alla ramavtal inom IT-området kan hittas för offentliga sektorn, inklusive bland annat beställningsfunktioner, konstaterar Tommy Boman. Under fjolåret öppnade Sema också Global Recovery Services i Norden. Första kund blev ABN Amro Bank, som tecknade ett så kallat business continuity-avtal för att skydda sig mot avbrott. - Under andra halvåret 2000 genomfördes en organisationsförändring som strukturerar Sema sektorvis och inte geografiskt. Vi har redan börjat skönja effekterna. Tillväxten när det gäller Internetlösningar och mobila lösningar fortsätter att öka, samtidigt som efterfrågan på outsourcingtjänster är stabil. Sammantaget innebär det att vi ser fram mot en fortsatt tillväxt för oss här i Skandinavien, säger Tommy Boman. Som framgått tidigare har Schlumberger - enligt ett erbjudande som offentliggjordes den 12 februari - lagt ett bud förvärva Sema för 5,60 brittiska pund per aktie. Semas styrelse har rekommenderat aktieägarna att anta budet. För ytterligare information, kontakta: Tommy Boman, VD Sema AB tel 08- 517 050 76, 0708-51 50 76 Thomas Carter, informationschef, Sema AB tel 08-517 052 52, 0708-51 52 52 thomas.carter@sema.se Sema är ett av världens ledande affärs- och IT-tjänsteföretag med 21.700 medarbetare i världen. Sema är börsnoterat i London, Paris och på Nasdaq. I Sverige har Sema mer än 2.000 medarbetare på ett trettiotal orter. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT00480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT00480/bit0001.pdf

Dokument & länkar