Region Skåne valde SchlumbergerSema i större outsourcingaffär

Region Skåne valde SchlumbergerSema i större outsourcingaffär Stockholm, den 19 november 2001, SchlumbergerSema meddelar idag att man vunnit en större outsourcingaffär inom Region Skåne. Avtalet innebär att SchlumbergerSema tagit över drift av de IT-system med tillhörande infrastruktur som används som stöd för att utföra verksamheten vid Helsingborgs Lasarett, Ängelholms Sjukhus, Primärvården Skåne och Psykiatrin NVS. Berörd personal (16 personer) övergick i och med detta till SchlumbergerSema. Avtalet gäller i tre år med option på två års förlängning. Totala ordervärdet beräknas till 120 miljoner kronor. - Vi ser stora möjligheter att effektivisera vår IT verksamhet genom denna affär, säger Peter Bergström, IT-strateg, Helsingborgs Lasarett AB. Vi får nu en stark extern partner som kan hjälpa oss att utveckla IT i vården och som har möjlighet att tillföra kompetens oavsett vilken väg vi väljer. Vi får också en tillgänglighet och support som står i paritet med vikten av våra verksamhetssystem. Att vi även räknar med reducerade driftkostnader är bara bonus. Stig Wiinberg, Chefstekniker, Ängelholms Sjukhus AB säger i en kommentar: -SchlumbergerSema har genom sitt kvalitetsarbete och ISO- certifiering visat att de kan skapa billigare och säkrare drift av verksamhetens IT-stöd. Vi har stora förhoppningar om att få ta del av deras kunnande och utveckla vår idé om ett verksamhetsanpassat datorstöd. Dvs IT på sjukvårdens villkor och inte utifrån teknikens krav. SchlumbergerSema tog formellt över driften och personal den 1 september. Drygt 4 000 användare och 2 700 PC berörs direkt. SchlumbergerSema kunde möta de mycket hårt ställda krav på säkerhet, tillgänglighet och felavhjälpning som Region Skåne hade. Dygnet runt under årets alla dagar måste dessa krav mötas, då denna typ av verksamhet kräver att man kan lita på IT-stödet. I partnerskapet ingår naturligtvis också att SchlumbergerSema tillsammans med Region Skåne skall vidareutveckla den befintliga IT- miljön på ett konstruktivt och ekonomiskt fördelaktigt sätt. SchlumbergerSema är ett ledande IT-tjänsteföretag som erbjuder IT- konsulttjänster, systemintegration, managed services, data-och affärssäkerhet, produkter samt säkerhetslösningar för IP-nätverk. Framförallt till telekom, förnödenhets, finans, transport, olje-och gasindustrin samt offentlig sektor. SchlumbergerSema har över 30 000 medarbetare i 130 länder och är en av två affärsdivisioner inom Schlumberger Limited, ett globalt tekniktjänsteföretag. För mer information se www.slb.com. I Skandinavien har SchlumbergerSema 2 100 medarbetare på ett trettiotal orter. Se även www.sema.se Helsingborgs Lasarett AB är ett av Sveriges största bolagiserade akutsjukhus med 2 400 välutbildade medarbetare. Lasarettet är den mest utvecklade hälso- och sjukvårdsproducerande enheten i Nordvästskåne och erbjuder de 240 000 invånarna vård inom de flesta specialiteter. För mer information se www.helsingborgslasarett.se. På sjukhuset i Ängelholm erbjuds ett brett utbud av hälso- och sjukvård för 240 000 invånare i nordvästra Skåne. De flesta specialiteter finns representerade inom sjukhuset och akutverksamhet pågår dygnet runt. Sedan år 2000 drivs sjukhuset som ett aktiebolag ägt av Region Skåne. Bolagiseringen ger möjlighet till flexibel styrning av verksamheten vilket innebär korta väntetider och följsam inriktning. En lokalt förankrad styrelse borgar för en dynamisk utveckling av vårt sjukhus. För mer information se www.angelholmssjukhus.se. För mer information: Peter Bergström, IT-Strateg, Helsingborgs Lasarett AB, tel 042-10 10 78, 070-306 26 16 e-post: peter.bergstrom@helsingborgslasarett.se Stig Wiinberg, Chefstekniker, Ängelholms Sjukhus AB, tel 0431-817 67, 070-666 17 67 e-post stig.wiinberg@nvs.skane.se Bengt Segerbäck, Key Account Manager, SchlumbergerSema, tel 042 495 32 21, 0708- 51 32 21, e-post:bengt.segerback@sema.se Thomas Carter, Informationschef, SchlumbergerSema, tel 08- 517 052 52, 0708-51 52 52, e-post:thomas.carter@sema.se SchlumbergerSema AB, Box 34101, 100 26 STOCKHOLM, tel vxl 08- 517 050 00 Postadress: Box 4040, 171 04 Solna ¤ Besöksadress: Jungfrudansen 21 Huvudkontor i Stockholm · Org. nr 556259-6113 · VAT nr SE556259611301 · Tel: 08-517 050 00 · www.sema.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/19/20011119BIT00660/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/19/20011119BIT00660/bit0001.pdf

Dokument & länkar