Professor Ingmar Skoog tilldelas SeniorVärldens Årets prestation 2020

Report this content

SeniorVärldens styrelse har tilldelat professor Ingmar Skoog utmärkelsen SeniorVärldens Årets prestation för 2020. Ingmar Skoog tilldelas utmärkelsen för hans mångåriga forskning och samhällsengagemang för äldre, samt hans många banbrytande publikationer om hur det går att påverka hälsa och funktionsnivå för att uppnå bättre livskvalitet högre upp i åldern.

– Det är både kul och hedrande att bli uppmärksammad för mitt arbete på det här sättet. Initiativ som SeniorVärlden är väldigt viktiga eftersom de engagerar sig för boendefrågan för äldre vilket spelar stor roll för gruppens välmående, säger Ingmar Skoog, professor i psykiatri vid Göteborgs universitet och Centrumföreståndare för Centrum för Åldrande och Hälsa vid Göteborgs Universitet.


Petter Ahlström, grundare SeniorVärlden, och Ingmar Skoogprofessor i psykiatri vid Göteborgs universitet.

Ingmar Skoog har forskat om äldres välmående och hälsa i nästan 40 år, främst om demens och psykiska sjukdomar. Han har figurerat som en framstående expert i media under corona-pandemin där han kritiserade Folkhälsomyndigheten för hanterandet av äldrefrågan, och publicerat en lång rad artiklar om hur människor kan påverka sin hälsa för att få en bättre livskvalitet högre upp i åldern.

Utmärkelsen SeniorVärldens Årets prestation inkluderar bland annat en summa prispengar, som Ingmar Skoog har valt att donera till Alzheimerfonden. Det är en organisation han har haft ett gott samarbete med genom åren.

– Det är en fond som specifikt stöttar forskning om demenssjukdomar och de har haft stor betydelse för min forskning. Därför är det kul att nu kunna ge lite tillbaka.

Ingmar Skoogs forskningskarriär har till stor del kretsat kring H70-studierna, multidisciplinära befolkningsundersökningar av äldre i Göteborg, och hans framtidsplaner är att fortsätta det arbetet.

– Vi har under åren tittat på årskullarna från 1901 till 1944, och under nästa år kommer vi börja med 50-talisterna. Jag är också delaktig i forskningsprojekt om demens där syftet är att ta reda på vad som händer i hjärnan innan en person får demens. Du kan drabbas av Alzheimers 20 år innan du märker av några symtom, målsättningen med forskningen är att se om det går att stoppa innan symtomen bryter ut, säger Ingmar Skoog.

Lyssna på Ingmar Skoogs sommarprat från 2 augusti 2021

SeniorVärldens motivering:

”Prof. Skoog har visat ett mångårigt brinnande intresse för gruppen äldre vuxna både genom sin vetenskapliga verksamhet vilket resulterat i ett stort antal banbrytande publikationer om hur vi kan påverka vår hälsa och funktionsnivå på ett positivt sätt för att få en bättre livskvalité högre upp i åldern. Prof. Skoog har också visat ett stort samhällsengagemang som förespråkare för en svag och marginaliserad grupp medmänniskor som ofrivilligt isolerats från sina anhöriga under den pågående Covid-19 pandemin.” 

För ytterligare information
Petter Ahlström, grundare SeniorVärlden, 073-040 43 46, petter.ahlstrom@seniorvarlden.com
Magnus Sjöbäck, presskontakt, 070-445 15 99, magnus.sjoback@greatness.se

SeniorVärlden är ett forum på temat åldrandet som utifrån perspektiven samhällsbyggnad, service, innovation och hälsa vill driva debatt och skapa förutsättningar för fler bostäder och boendemiljöer som främjar äldres välbefinnande, livskvalitet och glädje i livet. SeniorVärlden bygger på en trippelhelixansats. Med det menas att representanter för samhället (politiken och organiserade seniorföreningar) möter akademin (kunskap) och näringslivet (praktiken).https://seniorvarlden.com/