Sense redovisar stark kund- och omsättningstillväxt

Preliminärt årsresultat från Sense Communications: Sense redovisar stark kund- och omsättningstillväxt Sense redovisar en preliminär omsättning för 2000 på 193 miljoner norska kronor och ett resultat på 125,2 miljoner norska kronor. Omsättningen ökade med 28 procent under fjärde kvartalet jämfört tredje kvartalet 2000. Det nya året har därtill inletts med en kraftig kundtillväxt i Sverige. - Bakom oss har vi ett år med etablering av mobiltelefoniverksamhet i både Sverige och Norge. Sense är nu väl positionerat för att under 2001 växa inom området mobiltelefoni och inte minst inom mobilt Internet, förklarar Nadir Nalbant, koncernchef för Sense Communications International ASA. Sense har genomfört extraordinära avskrivningar på 44,5 miljoner norska kronor i samband med ändringar i företagets Internetplattform, säljkostnader i Sverige och nedskrivning av goodwill för dotterbolaget Internett Telehandel AS. Ökat fokus på Sverige Sense hade vid årsskiftet totalt 134.957 mobilkunder i Norge och Sverige. Det är en ökning med 29 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet. Huvuddelen av Sense mobilkunder har fasta abonnemang. Sense räknar med fortsatt stark konkurrens på den nordiska mobilmarknaden. Fokus på den svenska marknaden ökar och företaget kommer att lansera tjänster i Danmark. - För den svenska marknaden har 2001 börjat mycket starkt. Bara under perioden 1 jan till 15 februari i år har vi registrerat 12 000 nya kunder, kommenterar Suzana S. Drakulic, VD för Sense i Sverige. För ytterligare information, vänligen kontakta Nadir Nalbant Suzana S. Drakulic Koncernchef Sense Communications VD Sense International ASA Communications AB Mobil: +47 997 00 997 Mobil: 0701-700 900 e-post: nn@sense.com e-post: suzana.drakulic@sense. com Om Sense Sense Communications är Nordens största virtuella mobiloperatör, med över 300 000 mobiltele- och internetkunder. Företaget är i dag verksamt i Norge och Sverige och lanseras inom kort också i Danmark. När Sense i april 2000 etablerade sin mobilverksamhet i Sverige var det som den första nya mobiloperatören på sju år. Företaget är noterat på Oslo Börs. Se också www.sense.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01090/bit0001.pdf

Om oss

Sense Communications AB (under namnändring från Foko3AB) är Sveriges nya mobiloperatör. Sense marknadsför, paketerar och distribuerar lösningar för mobiltelefoni och mobilt internet. Företaget är verksamt i Norge och Sverige.

Dokument & länkar