Sense utmanar med i-Mode som förebild

Sense utmanar med i-Mode som förebild Sense lanserar i dag tjänsten Sense Update, en bred innehållstjänst som utan WAP och koder ger snabb tillgång till allt från aktuella nyheter och börskurser till dagens horoskop. Efter att framgångsrikt kommit in på den svenska mobilmarknaden i april, vilket bland annat medförde kraftigt sänkta priser för SMS-meddelanden, inleder Sense nu en andra fas i sin Sverige-etablering. Ett utpräglat fokus på innehåll, med ett omfattande utbud av tjänster för alla kategorier mobilanvändare, blir vägledande för Sense fortsatta tillväxt. Sense Update är en tjänst som är tillgänglig genom samtliga Sense- abonnemang och från alla mobiltelefoner med SMS-funktion. De olika innehållsmenyerna finns redan på SIM-kortet och det är bara att klicka sig fram till den informationsrubrik man söker. Utan snabbnummer och koder får man sedan direkt ett SMS-meddelande med svar på sin specifika förfrågan. Med Update tillför Sense därmed en ny metod för breda mobila innehållstjänster, enklare än de befintliga. Den tekniska plattformen är utvecklad tillsammans med SmartTrust, som är världsledande inom området för säkerhetsmjukvara och utveckling av informationstjänster inom mobiltelefoni. - Det finns ett överdrivet fokus på teknik i debatten om framtidens mobiltelefoni. De faktiska tjänster som vanliga människor kan erbjudas kommer delvis i skymundan. Sense har emellertid en utpräglad inriktning mot innehåll. Vi erbjuder i vårt mobila koncept en bred blandning av nyttigheter och mer lättsamma inslag. Det finns i det avseendet paralleller till japanska NTT Docomos succékoncept i-Mode. Med Sense Update har vi därtill gjort innehållet åtkomligt med en teknik som i stort sett alla har tillgång till redan i dag, förklarar Detlef Stübe, VD Sense Communications AB. Sense kom in på den svenska mobiltelemarknaden så sent som i april i år, med ambitionen att öka konkurrensen på den svenska mobiltelemarknaden. Som en direkt effekt av Sense inträde tvingades bland annat samtliga operatörer sänka sina priser för SMS-meddelanden radikalt. - Sense inleder nu en andra fas i sin etablering på den svenska mobiltelemarknaden. Med våra alltjämt förmånliga abonnemang kommer vi nu att tydligare konkurrera med våra mobila tjänster. Vi är övertygade om att vårt fokus på just innehåll och förmåga att leverera det till alla kategorier mobilanvändare blir ett uppskattat tillskott. Det gäller i synnerhet hos alla dem som utan tillgång till WAP får en praktisk möjlighet att använda sin telefon som ett mångsidigt tele- och infokomverktyg, avslutar Detlef Stübe Sense har redan från inträdet på den svenska marknaden använt ett 32 kb SIM-kort, med en pilotmeny för ett begränsat antal tjänster. Konceptet Sense.com har varit mycket uppskattat. Om Sense Sense har under innevarande år etablerat sig som Nordens största virtuella mobiloperatör, med fler än 200 000 mobiltele- och internetkunder. Företaget är i dag verksamt i Norge och Sverige och lanseras inom kort också i Danmark. När Sense i april etablerade sin mobilverksamhet i Sverige var det som den första nya mobiloperatören på sju år. Företaget planerar en börsintroduktion i Oslo under hösten. Se också www.sense.com. För ytterligare information, vänligen kontakta Detlef Stübe Martin Tall VD Sense Communications AB Affärsutvecklingschef Sense Communications AB Mobil: 0701-701 701 Mobil: 0701-70 80 90 e-post: detlef.stube@sense.com e-post: martin.tall@sense.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00330/bit0002.pdf

Dokument & länkar