Penser Access: Sensec Holding - Stark orderingång i Q1

Report this content

Orderstocken i Q1’19 var 38% högre än vad den var i Q1’18. Den nordiska satsningen fortsätter och Sensec Holding planerar nya förvärv under året, vilket vi bedömer kan vara en viktig drivkraft i aktien framöver. Våra prognoser om organisk tillväxt om cirka 10%, samt att Sensec successivt når målet om 10% rörelsemarginal, ser vi ett motiverat värde för aktien på cirka 1,30 kr. Lyckas Sensec holding även att stegra tillväxten till 20%, vilket inbegriper att de lyckas med sin förvärvsstrategi, ser vi en högre uppsida i aktien fram till 2021. Till följd av bl.a. lägre kostnader i Q1 justerar vi upp prognoserna för rörelseresultaten under nästankommande år med 5 till 6%. Vi ser en hög potential i aktien till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: 

https://links.penser.se/f/a/secs_20190507.pdf 

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se