Sensidose Aktiebolags ansökan om avnotering har godkänts

Report this content

Pressmeddelande den 12 juni 2023


Sensidose Aktiebolags ("Sensidose" eller "Bolaget") ansökan om avnotering av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 har nu godkänts av Spotlight Stock Market. Sista dag för handel i Sensidoses aktier blir fredagen den 16 juni 2023 och sista dag för handel i Sensidoses teckningsoptioner av serie TO 1 blir tisdagen den 13 juni 2023.


För mer information, vänligen kontakta:
Jack Spira, VD
Telefon: 0722 50 62 72
E-post: jack.spira@sensidose.se


Hemsida: www.sensidose.se


Kort om Sensidose
Sensidose är ett läkemedelsbolag som utvecklar och säljer individualiserad dosering av läkemedel för optimal medicinsk behandling av Parkinsons sjukdom. Bolaget har utvecklat det receptbelagda läkemedlet Flexilev® som doseras med hjälp av Bolagets doseringsapparat MyFID®. Sensidose ska framgent utveckla och lansera en ny doseringsapparat, ORAFID, vilken är planerad att marknadslanseras under 2023

Prenumerera

Dokument & länkar