Sensor Alarm i samarbete med byggföretag i Norge

Report this content

SecTech bolaget Sensor Alarm har inlett ett  samarbete med det norska byggföretaget Harestua Bygg. Samarbetet innebär att Harestua Bygg kommer att sälja och installera Sensor Alarms hemlarm i sina nyproduktionsprojekt. Samarbetet startar under maj 2022.

Sensor Alarm fortsätter att bygga nya samarbeten och försäljningskanaler i Norge, nu med byggföretaget Harestua Bygg. Samarbetet innebär att Harestua Bygg kommer att sälja och installera Sensor Alarms hemlarm i sina nyproduktionsprojekt där kunderna önskar en hemlarmslösning. Harestua Bygg kommer att utbilda säljare samt montörer i Sensor Alarms produktutbud och erbjuda detta i sina projekt från och med maj 2022.

”Det här är precis den typ av samarbeten vi vill ha i vår palett av partners och jag hoppas att vi med Harestua Bygg kan öka kundvolymen snabbare i Norge”, säger Martin Norsebäck VD Sensor Alarm.  

Denna information är sådan som Sensor Alarm Norden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12/4 2022.

För mer information om Sensor Alarm, vänliga kontakta:

Martin Norsebäck, VD

Telefon: +46 (0) 72-729 06 51

E-post: martin.norseback@sensoralarm.se

Hemsida: www.sensoralarm.se

Sensor Alarm är en snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.