Sensor Alarm lanserar unikt återförsäljarkoncept av företagslarm

Report this content

SecTech bolaget Sensor Alarm lanserade idag ett helt nytt och unikt återförsäljarkoncept utav bolagets företagslarm. Konceptet innebär att företag med starka varumärken, eller företag som innehar välutvecklade försäljningsorganisationer ges möjlighet att under eget varumärke bygga upp larmkundbaser, med en skräddarsydd larmpaketering som genererar återkommande intäkter.

För några veckor sedan lanserade Dalakraft, via Sensor Alarm, sitt larmkoncept Dala Hemlarm (riktat mot privatkunder). Nu lanserar Sensor Alarm ett liknande koncept för sitt företagslarm. Sensor Alarm ser företagsmarknaden i Sverige som mycket intressant då Sverige innehar en stor andel små och mellanstora företag. Under 2022 fanns det cirka 260 000 mikroföretag som hade mellan 1-9 anställda samt cirka 41 000 småföretag med 10-49 anställda (Källa: SCB – Företagsregistret). För Sensor Alarm blir denna målgrupp extra intressant då samtliga larmaktörer idag erbjuder likartade tjänster och produkter, inklusive krav på installation, till en högre prisnivå. Sensor Alarms plattform skiljer sig markant mot de andra aktörerna och skalar b.la. bort en stor del av de kostnadströsklar som gör företagslarmen dyra, priset är oftast känsligt för denna målgrupp av mindre bolag. Förutom en bra prisnivå på larmtjänsterna så innehåller företagskonceptet ett komplett paket utav tjänster som möjliggör för en återförsäljarpartner med en befintlig kundbas att under eget varumärke stärka sitt ordinarie kunderbjudande. Konceptet innehåller möjlighet till  egen prissättning samt en kundanpassad larmpaketering. Unikt med konceptet är också ett likviditetsstöd som erbjuds återförsäljaren i syfte att säkerställa att denna kan satsa på tillväxt via sina säljkanaler.

För mer information om Sensor Alarm, vänligen kontakta:
Martin Norsebäck, VD
Telefon: +46 (0) 72-729 06 51
E-post: martin.norseback@sensoralarm.se
Hemsida: www.sensoralarm.se

Sensor Alarm är ett snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.
 

Prenumerera