• news.cision.com/
  • Sensor Alarm/
  • Sensor Alarm Norden AB: Sensor Alarm Norden AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2023

Sensor Alarm Norden AB: Sensor Alarm Norden AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2023

Report this content

Sensor Alarm Norden AB ("Sensor Alarm" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport avseende perioden 1 januari – 31 mars 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.sensoralarm.se) Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

VD Martin Norsebäck kommenterar:

"Under kvartalet har ett intensivt arbete genomförts för att anpassa oss till vår nya plattform gällande kostnader och distributionskanaler. Vår målsättning med första kvartalet var att komma närmare ett positivt resultat samt komma närmare ett positivt kassaflöde. Glädjande visar både resultat och kassaflöde en stark förbättring från samma period 2022 samt mot förgående period. Ett nytt viktigt återförsäljaravtal med Protectify AB ingicks under kvartalet. Avtalet har ett lägsta ordervärde på 5,7 MKR och vi planerar att skriva flertal liknande avtal under kommande perioder. Nya larmkoncept mot branscher och målgrupper har tagits fram och ska lanseras under kommande perioder. Dalakraft är ett bra exempel på ett sådant koncept. Dala Hemlarm kommer att lanseras under maj där vår nya plattform används till fullo på det sätt som den är utvecklad för. Ett B2B-koncept, som bygger på vårt nya företagslarm, är klart och kommer att lanseras mot återförsäljarmarknaden. Företagsmarknaden är ett prioriterat område där andra aktörer konkurrerar med likartade lösningar och priser där vår plattform kan vinna marknad på både pris och enkelhet. Vi fortsätter att satsa på den växande campingmarknaden och ser framemot att hitta fler partners och återförsäljare. En ny vertikalprodukt har testats under perioden med ett mycket bra resultat vilket resulterar att vi under kommande period kommer att lansera ett båtlarm.”    

Kvartalet januari – mars 2023

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 837 (1 234) tkr.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926 (-4 655) tkr.
  • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,57) sek.*
  • Koncernens soliditet uppgick till 65 % (4 %).

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Sensor Alarm Norden AB:s riktade emission slutförd 
  • Sensor Alarm tecknar återförsäljaravtal till ett ordervärde på 5,7 MSEK
  • Kallelse till årsstämma i Sensor Alarm Norden AB

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Sensor Alarm Norden AB offentliggör årsredovisning för 2022

För mer information om Sensor Alarm, vänligen kontakta:
Martin Norsebäck, VD
Telefon: +46 (0) 72-729 06 51
E-post: martin.norseback@sensoralarm.se
Hemsida: www.sensoralarm.se

Sensor Alarm är en snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.
 

Prenumerera