Sensor Alarm Norden AB godkänns för notering och offentliggör memorandum

Report this content

Sensor Alarm Norden AB (”Sensor Alarm” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Godkännandet är villkorat erforderlig ägarspridning samt att Sensor Alarm uppnår den lägsta gränsen i Bolagets kommande nyemission (”Noteringsemissionen”), i enlighet med Spotlight Stock Markets regelverk. Bolaget offentliggör härmed även memorandum för Noteringsemissionen om totalt cirka 22,4 MSEK, vars teckningsperiod inleds onsdagen den 24 mars 2021 och avslutas den 7 april 2021. Sensor Alarm har på förhand skriftligen avtalat om cirka 51 procent av Noteringsemissionen genom teckningsförbindelser. Memorandumet finns tillgängligt via Bolagets (www.sensoralarm.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Teckningsanmälan sker till bank/förvaltare genom att följa deras rutiner och riktlinjer.

VD Martin Norsebäck kommenterar:

”Vi har utvecklat en ny generation av hemlarmsteknik med en attraktiv prissättningsmodell som gör hemlarm prismässigt överkomligt. Nuvarande marknadsledare erbjuder smarta hemfunktioner, men har fastnat i ofullständiga, gamla och dyra infrastruktur- och installationsprocesser. Här har Sensor Alarm något unikt att erbjuda. Istället för flera kostsamma produkter och moment erbjuder vi kunder en trygg och enkel säkerhetslösning till ett överkomligt pris. Med endast en smart enhet larmar Sensor Alarm upp en byggnad mot inbrott, brand samt för strömavbrott.  

Sensor Alarms system gör tidskrävande och kostsamma installationer samt underhåll onödiga. Kunden ansluter själv enheten till ett vägguttag och slutför installationen ihop med en kundservicemedarbetare via telefon på cirka 15 minuter, vilket är en stor skillnad och konkurrensfördel gentemot traditionella hemlarm. Vårt konkurrenskraftiga erbjudande kommer vi nyttja för att fortsätta vår tillväxt. Vi avser etablera oss inom, såväl som utanför Sverige och på bred front lansera Sensor Alarm i Norden under kommande år. Målsättningen är att uppnå en omsättning på cirka 100 miljoner SEK under 2023.”

Bakgrund och motiv till Noteringsemissionen

Sensor Alarm har på kort tid etablerat sig som en utmanare på den svenska marknaden för hemlarm med sin banbrytande teknik och har i dagsläget över 2 000 betalande kunder. Sensor Alarm erbjuder en ny generation av hemlarmsteknik som ersätter behovet av magnetkontakter, kameror och rörelsedetektorer. Grundteknologin, som bygger på avancerad lufttrycksteknik, är väl beprövad och har bland annat använts inom industrin. Bolaget har anpassat och vidareutvecklat tekniken för att passa hemlarmsmarknaden. Med bara en smart enhet som läser av lufttrycket i en byggnad, registrerar larmet omedelbart lufttrycksförändringar, som exempelvis om en dörr öppnas, bryts upp, eller om en fönsterruta krossas.

Marknadspotentialen är betydande. I dagsläget saknar cirka 71 procent av dagens hushåll hemsäkerhetslösningar i Norden. Med en attraktiv prismodell och kvalitativ produkt samt den ökade medvetenheten och framväxten av smarta hemapplikationer som automatiserar hemmet, bedömer Sensor Alarms styrelse och ledning att Bolagets konkurrenskraftiga erbjudande har betydande tillväxtmöjligheter.

Sensor Alarm har initierat en tillväxtplan som syftar till att få verksamheten att växa kraftigt de närmaste åren. Expansionen omfattas av ökade säljresurser, nyckelrekryteringar, satsningar för ökad digital närvaro samt etablering på nya marknader. Bolaget har en målsättning om att nå ökad synlighet samt fortsätta expandera verksamheten, initialt i Norge under 2021, för att därefter fortsätta mot internationella marknader.

Mer information om Bolaget och erbjudandet presenteras i det memorandum som nu offentliggörs och finns tillgängligt via Bolagets (www.sensoralarm.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Teaser kommer att finnas tillgängliga på ovanstående hemsidor från och med den 24 mars 2021, då teckningstiden inleds. Teckningsanmälan sker till bank/förvaltare genom att följa deras rutiner och riktlinjer.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningstid: 24 mars – 7 april 2021
  • Teckningskurs: 8,00 SEK per aktie.
  • Teckningspost: Minsta teckningspost är 660 aktier, motsvarande 5 280 SEK.
  • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 800 000 aktier, motsvarande cirka 22,4 MSEK.
  • Antal aktier innan nyemission: 5 332 500 stycken.
  • Värdering (pre-money): Cirka 42,7 MSEK.
  • Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 11,4 MSEK motsvarande cirka 51 procent av emissionsvolymen.
  • Notering på Spotlight Stock Market: Första dag för handel är beräknad att bli den 23 april 2021.
  • ISIN-kod: ISIN-kod för Bolagets aktie är SE0015657663.

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare till Sensor Alarm i samband med Noteringsemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För mer information om den planerade nyemissionen och noteringen, vänligen kontakta: 

Sedermera Fondkommission 

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10 

E-post: info@sedermera.se

För mer information om Sensor Alarm, vänliga kontakta:

Martin Norsebäck, VD

Telefon: +46 (0) 72-729 06 51

E-post: martin.norseback@sensoralarm.se

Hemsida: www.sensoralarm.se 

Sensor Alarm är en snabbt växande utmanare av hemlarmstjänster för privatpersoner och mindre företag. Utifrån missionen tryggt, enkelt och prisvärt har Sensor Alarm skapat en smart säkerhetsplattform som larmar upp bostäder och lokaler utan fysisk installation på ca 20 minuter.