Sensor Alarm Norden AB offentliggör halvårsrapport för första halvåret 2021

Report this content

Sensor Alarm Norden AB (”Sensor Alarm”) offentliggör härmed halvårsrapport avseende det första halvåret 2021. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.sensoralarm.se) Nedan följer en kort sammanfattning av halvårsrapporten

Kvartalet april – juni 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 809 (621) tkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -3 599 (-2 552) tkr.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,48 (-0,48) sek.
 • Koncernens soliditet uppgick till 77 % (36 %).

Halvåret januari – juni 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 360 (1 228) tkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -6 783 (-5 559) tkr.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,06 (-1,04) sek.

Väsentliga händelser under perioden

 • Sensor Alarms nyemission avslutas och Bolaget erhåller cirka 22,4 MSEK före. Emissionen övertecknades med 279 procent till 62,6 MSEK.
 • Sensor Alarm noteras på Spotlight Stock Market och aktien börjar handlas den 23 april.
 • Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal i Norge med Norsk Bedrift AS.
 • Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med Compricer.

För mer information om Sensor Alarm, vänliga kontakta:

Martin Norsebäck, VD

Telefon: +46 (0) 72-729 06 51

E-post: martin.norseback@sensoralarm.se

Hemsida: www.sensoralarm.se

Sensor Alarm är en snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.
 

Prenumerera

Dokument & länkar