Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal i Norge med Norsk Bedrift AS

Report this content

Det smarta hemlarmsbolaget Sensor Alarm har via det norska dotterbolaget Sensor Alarm AS tecknat ett samarbetsavtal med Norsk Bedrift AS vilket ger tillgång till nya marknadskanaler och möjliggör kundtillväxt i Norge. Avtalet sträcker sig initialt över 3 år och det operativa samarbetet förväntas träda i kraft från och med den 1 augusti 2021.


Sensor Alarm har tidigare identifierat Norge som en intressant marknad för bolagets smarta hemlarm. Den norska larmmarknaden är snarlik den svenska med en liknande pris- och konkurrenssituation och ca 70 % av hushållen saknar hemlarm. I Sensor Alarms tillväxtstrategi är samarbetsavtal gällande försäljning och distribution av stor vikt för att snabbare nå större kundvolymer på respektive marknad. Genom samarbetsavtalet med Norsk Bedrift, som även inkluderar dess systerbolag Norsk Familjeekonomi, får nu Sensor Alarm två kvalitativa distributionskanaler med upparbetade kundbaser och partners som möjliggör tillväxt i Norge. Avtalet sträcker sig initialt över 3 år och det operativa samarbetet förväntas träda i kraft från och med den 1 augusti 2021.

”Vår resa i Norge har precis börjat och genom denna typ av samarbeten hoppas vi på ett snabbare fotfäste i Norge där vi kan göra hemlarm tillgängligt, enkelt och prisvärt för hela den norska befolkningen. Norsk Bedrift samt Norsk Familjeekonomi har en gedigen erfarenhet av att distribuera produkter och tjänster via sina marknadskanaler så vi ser mycket positivt på detta samarbete, säger Martin Norsebäck VD Sensor Alarm”   

”Vi ser en stor potential för detta smarta larm på den norska marknaden och tror att vi kan få ett genomslag med produkten hos både befintliga och nya kunder samt hos våra partners, kommenterar Harald Vaaland VD för Norsk Bedrift

Denna information är sådan som Sensor Alarm Norden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4/5 2021.

För mer information om Sensor Alarm, vänliga kontakta:

Martin Norsebäck, VD

Telefon: +46 (0) 72-729 06 51

E-post: martin.norseback@sensoralarm.se

Hemsida: www.sensoralarm.se

 

Sensor Alarm är en snabbt växande utmanare av smarta hemlarmstjänster för privatpersoner och mindre företag. Utifrån missionen tryggt, enkelt och prisvärt har Sensor Alarm skapat en smart säkerhetsplattform som larmar upp bostäder och lokaler utan fysisk installation på ca 20 minuter.

Prenumerera

Media

Media