BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PARADOX ENTERTAINMENT AB JANUARI – DECEMBER 2006

* Omsättningen blev 18 MSEK

* Årets rörelseresultat blev en förlust på -2,4 MSEK, vilket är något bättre än förväntat enligt den nya styrelsens och ledningens justerade prognos på -3 till -5 MSEK

* Soliditeten uppgick till 72,7 %

* Kassaflödet var -1,6 MSEK, kassaflödet från den löpande verksamheten var 13,6 MSEK

* Ny styrelse i Paradox Entertainment AB

* Koncernövergripande kostnadsbesparingsprogram inlett med målsättningen 6-8 MSEK/år

* Fredrik Malmberg ny vd i Paradox Entertainment Inc, och sedan 22 februari 2007, även vd i Paradox Entertainment AB

(För fullständig rapport se bifogad fil)

Prenumerera

Dokument & länkar