Första steget taget i en Kinaetablering för Sensori AB (publ)

Sensori AB (publ) har inlett ett samarbete med Picus Advisors Oy Ltd gällande en första utvärdering av marknadspotentialen för Antinitus® gentemot den kinesiska marknaden.

Picus Advisors kommer representera Sensori på ”The 9th China (Taizhou) International Medical Expo” som äger rum den 16-18 september i China Medical City (CMC), Taizhou, Jiangsu Province.

Arrangemanget är en kombination av en mässa, konferens samt matchmaking event arrangerat i samarbete med bl.a National Health Commission, China Drug Administration samt Ministry of Commerce.

”Vi har sedan länge haft förfrågningar från den kinesiska medical-marknaden att identifiera Skandinaviska medicintekniska innovationer som är kommersialiserade på dess hemmamarknad och skalbara nog för att fylla det marknadsbehov som den kinesiska marknaden erbjuder”, säger Peter Jahn, Head of Health Care Segment, Picus Advisors Oy Ltd. ”Exponeringen vid mässan i Medical City kommer ge Sensori en bra språngbräda in på den kinesiska marknaden då vi utöver demonstrationer av Antinitus® vid vår monter även kommer hålla flertalet möten med tänkbara kommersialiseringspartners samt investerare i samband med ”matchmaking” eventet som också kommer äga rum i samband med mässan”, avslutar Peter Jahn.

Vid ett positivt utfall av mässan avser bolaget att ingå ett formellt avtal med Picus Advisors avseende etableringen av Antinitus® på den kinesiska marknaden till villkor som kommer förhandlas i ett senare läge.

”Samarbetet med Picus Advisors ger oss en ovärderlig möjlighet att få access till beslutsfattare inom ministeriet som för oss skulle ta år att etablera”, säger Torbjörn Kemper, VD Sensori AB. ”Med bolagets fokus global kommersialisering som inleddes tidigare i år, stöttat av våra kliniska studier, känns det väldigt spännande att påbörja bearbetningen av en av världens största marknader för vår innovativa produkt Antinitus® tillsammans med Picus Advisors”, fortsätter Kemper. ”Vi hoppas kunna återkomma med mer detaljerad information kring intresset för Antinitus® i slutet av september”, avslutar Torbjörn Kemper.

För frågor vänligen kontakta: 

Torbjörn Kemper, vd, +46 76 111 39 80, torbjorn@sensori.se

Torsten Engevik, CFO, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se 

Om Sensori AB 

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt och patenterat raster som fungerar som biomodulator för hörselsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 14.00 onsdagen den 12 september 2018.
För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se
 

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se
 

Taggar:

Dokument & länkar