Framsteg för Sensori i Turkiet – flera större sjukhus börjar använda Antinitus

Som tidigare kommunicerats pågår en pre-lansering av Antinitus i Turkiet tillsammans med VİP İşitme Cihazları San. Tic. A.Ş. Samarbetet har på kort tid visat sig fruktbart. Den turkiska marknaden ger positiv feedback och de största sjukhusen i Izmir, Ankara och Istanbul testar nu produkten.

VİP İşitme Cihazları San. Tic. A.Ş. verkar inom audiologi och hörapparater och är väletablerade på den turkiska marknaden där de omsätter cirka 100 M SEK. Förutom ett brett distributionsnätverk med över 300 återförsäljare har de även 110 hörselcentraler i Turkiet. Avsiktsförklaringen (LOI) mellan Sensori och VİP İşitme Cihazları San. Tic. A.Ş. från den 6 april 2018 omfattar utvärdering av affärsmöjligheterna för Antinitus i Turkiet, en pre-lansering, marknadsundersökningar samt marknadstester.

– Den positiva utvecklingen i Turkiet visar att vår globala strategi med lokala pre-lanseringar och marknadstester är rätt väg att gå. Då tekniken är ny ser vi det som viktigt att börja med större, tongivande kliniker och sjukhus inom hörsel och tinnitus för att sedan, när kunskap och acceptans finns, erbjuda produkten till massmarknaden via Apotek, säger Torbjörn Kemper, VD Sensori AB.  

– Antinitus får redan nu en hel del positiv feedback från hörselkliniker och sjukhus här i Turkiet. Våra marknadstester och den pågående pre-lanseringen går enligt plan, säger Emin Agac VD och ägare till VİP İşitme Cihazları San. Tic. A.Ş.

Sensori följer noggrant responsen från marknadstesterna och pre-lanseringen i Turkiet och bolaget känner att man hittat en väl fungerande affärsmodell som de kan replikera till övriga prioriterade marknader internationellt.

– Den Turkiska marknaden är stor och fragmenterad men vi känner att vi hittat rätt i samarbetet med VİP İşitme Cihazları San. Tic. A.Ş. Deras erfarenhet av liknande lanseringar i kombination med ett brett kontaktnät har efter kort tid visat resultat, berättar Torbjörn vidare.

För frågor vänligen kontakta:

Torbjörn Kemper, vd, +46 76 111 39 80, torbjorn@sensori.se

Torsten Engevik, CFO/IR, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se 

Om Sensori AB 

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt och patenterat raster som fungerar som biomodulator för hörselsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 11.00 fredagen den 27 april 2018.
För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se
 

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se
 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar