Halvårsrapport januari - juni 2017

Styrelsen för Sensori avger halvårsrapport för verksamheten januari – juni 2017

 • Koncernens omsättning var första halvåret 891 KSEK (1 010) KSEK.
 • Rörelseresultatet – 7 312 KSEK (- 8 329) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till – 7 275 KSEK (- 8 340) KSEK.
 • Koncernens likvida medel uppgick per den 30 juni till 11 293 KSEK (18 801) KSEK.
 • Resultatet per aktie var -0,48 SEK (-0,52) SEK.
 • Moderbolagets soliditet uppgick vid halvårsskiftet till 99,3% (99,2%)

Viktiga händelser första halvåret 2017

 • Registreringar hos läkemedelsmyndigheter
  Sensori AB:s helägda dotterbolag Antinitus AB har första halvåret fått Antinitus® registrerat i Australien, på Nya Zeeland och i Kanada. Arbetet med registreringar i länder utanför EU pågår löpande och går hand i hand med våra diskussioner med nya distributörer.

 • Sensori har tecknat distributionsavtal med Nya Zeeland.
  Distribution av Antinitus i Nya Zeeland sker initialt via privata hörselkliniker, öron-, näsa- och halsläkare, audionomer samt i steg två även via apotek.

 • Sensori meddelar att distributionsavtal är tecknat för tinnitusplåster i Egypten
  Sensori AB (publ) har via Antinitus AB tecknat ett avtal om exklusiv distribution av tinnitusplåstret Antinitus i Egypten med Hefny Pharma Group. Ordervärde beräknas till 2,1 MSEK och lansering är planerad under Q3 2017.

 • Sensori tecknar via Antinitus AB distributionsavtal med Health Care & Co för marknaden i Hong Kong
  Distribution av Antinitus tinnitusplåster sker initialt via Health Care & Co’s egen distributionskanal Medimart med 21 inrättningar, samt via apotekskedjor och sjukvårdsinrättningar. I steg två adderas även privata hörselkliniker och audionomer. 

 • Patent godkänt för Antinitus i Israel
  Sensori AB:s Antinitus AB har den 30 april 2017 fått ett slutgodkännande av det israeliska Patentverket gällande sin tinnitusprodukt Antinitus®.

 • Sensoris årsstämma den 8 juni 2017 beslutar att välja Cédric Ménard (nyval), Jim Blomqvist (omval), Charles Randquist (omval), Tommy Rönngren (omval) och Robert Tranquilli (omval) som styrelseledamöter med Tommy Rönngren som ordförande.

 • Bra Hörsel blir återförsäljare av Antinitus och öppnar hörselmottagning med inriktning mot tinnitus i Sensoris lokaler
  Sensori AB (publ) har via Antinitus AB inlett ett samarbete med Bra Hörsel, www.brahorsel.se, om försäljning av tinnitusplåstret Antinitus på nätbutiken www.earstore.se samt på Bra Hörsels mottagningar i Sverige. Samarbetet är planerat att starta under Q2 2017, och efter sommaren öppnar Bra Hörsel en hörselmottagning med inriktning mot tinnitus i Sensoris lokaler i Stockholm.

 • Sensori blir partner med World Veterans Federation
  Sensori AB (publ) tecknar avtal att bli ”Companion of the World Veterans Federation” som innefattar utbildning och information om tinnitus samt försäljning av tinnitusplåstret Antinitus till medlemmarna i WVF (World Veterans Federation). WVF är världens största välgörenhetsorganisation för krigsveteraner med 45 miljoner medlemmar från mer än 120 länder.


För hela rapporten se bifogad pdf.                   

För frågor vänligen kontakta:

Torbjörn Kemper, vd, +46 76 111 39 80, torbjorn@sensori.se

Torsten Engevik, CFO/IR, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se


Om Sensori AB

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt raster kan reglera nervfunktionerna i ljudsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 08.00 torsdagen den 24 augusti 2017. För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se

Taggar: