Nu publiceras svenska tinnitusplåstret Antinitus första kliniska studie - Aktin 1 – viktig milstolpe i bolagets utveckling

Sensori AB (publ) har via sitt helägda dotterbolag Antinitus AB glädjen att meddela att bolagets första kliniska studie, Aktin 1, har genomgått en ”peer review” och publiceras nu i The International Tinnitus Journal (www.tinnitusjournal.com), referens: Ahnblad P. Pilot Investigation of a Topographical Filter Dermal Patch in Patients with Tinnitus. Int Tinnitus J. 2017; 21(1): 6-12.

Detta ger produkten ytterligare validitet och ett vetenskapligt erkännande. Stärkta av detta fortskrider Antinitus ABs program avseende fortsatta kliniska studier för att ytterligare verifiera och utveckla produktens effekter och prestanda. Denna studie har på uppdrag av Antinitus AB genomförts av Karolinska Trial Alliance (KTA) som är en klinisk forskningsverksamhet med syfte att möjliggöra och genomföra kliniska studier inom Stockholms Läns Landsting (SLL). KTA tillhör Karolinska Universitetssjukhuset och har som regional nod i uppdrag att erbjuda tjänster för att underlätta processen för läkemedel och medicinska innovationer som kan komma till nytta för patienter, liksom att utveckla ett starkt samarbete mellan akademi, hälso- och sjukvård och industri inom hela SLL.

– Vi ser mycket positivt på att nu kunna kommunicera vår data och bemöta frågor kring Antinitus prestanda. Det är viktigt att förstå att tinnitus är mycket komplext och representerar en helt egen och heterogen entitet då själva förnimmelsen i grunden finns hos oss alla och upplevs som ett "bakgrundsljud", säger Tommy Rönngren, grundare och styrelseordförande Sensori.

Kontinuerlig PMCF (Post-Market Clinical Follow-Up) med feedback från produktens användare stärker bolagets övertygelse om att Antinitus ger lindring av tinnitus och även andra livskvalitetsförbättringar som exempelvis bättre sömn. Även om bolaget alltid strävar efter öppenhet och publicering av dess rön kan detta vara ett hinder i patentprocessen vilket ställer höga krav på hantering av informationen utåt.

Tidigare trodde man att kärnan till uppkomsten av tinnitus fanns att finna i örat, numera är man dock i stort överens om att mekanismen finns centralt i hörselsystemet. Detta betyder att tinnitus som ett generellt begrepp utan orsaksgenomgång inte kan jämföras, bedömas och mätas som exempelvis smärta. Man kan inte "bota" tinnitus. Uppdaterade kliniska studierekommendationer kring forskning av tinnitus lidande handlar mer om att studera patienter på individnivå eller subgrupper, säger Tommy Rönngren vidare.

Sensori AB har under tio år arbetat med forskning, utveckling och kommersialisering av den medicintekniska produkten Antinitus. Bolagets egen bedömning är att potentialen för Antinitus uppgår till fler än 500 miljoner människor globalt. Läs mer om Antinitus på www.antinitus.com.

För frågor vänligen kontakta:
Tommy Rönngren, styrelseordförande, +46 70 547 22 00, tommy@sensori.se

Torsten Engevik, CFO/IR, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se

Om Sensori AB

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt raster kan reglera nervfunktionerna i ljudsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 10.00 onsdagen den 5 juli 2017. För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se 

Prenumerera

Dokument & länkar