Ny publicering av en artikel om Antinitus kliniska studier i International Tinnitus Journal

Sensori AB (publ) har via sitt helägda dotterbolag Antinitus AB glädjen att meddela att en artikel som belyser samtliga kliniska studier och banbrytande teknologi, har genomgått en ”peer review” och publiceras nu i The International Tinnitus Journal (www.tinnitusjournal.com), referens: Ahnblad P. A Review of a Steady State Coherent Bio-modulator for Tinnitus Relief and Summary of Efficiency and Safety Data from the Clinical Study Program and Post Market Clinical Follow-up Int Tinnitus J. 2018; 22(1): 72-76.

Artikeln går igenom och presenterar resultatet för samtliga tre studier som genomförts med Antinitus plåstret mot Tinnitus samt post market clinical follow up.

Resultatet som presenteras i artikeln är följande:

”The first study indicated a relief with half of the patients at the end of the treatment. Still two years after the study one third reported tinnitus relief. However, the numbers of patients were low. The second study showed a responder relief in 58% directly after end of treatment and 60% one month after. The third study showed that the biomodulator patch had statistical significant three times more responders than placebo one month after end of treatment, measured as a decrease from baseline in at least 2 points in tinnitus annoyance visual analogue scale as a minimal clinical significant difference. Tinnitus handicap inventory was improved by mean-16 points significantly for the active responder group, but with no statistically significant changes for the placebo group or between the groups. The biomodulator patch was safe and well-tolerated in all three studies. The post market clinical follow up has shown a 30% reported relief and with no new risks or unexpected issues affecting the effectiveness or safety”, ref. Int Tinnitus J. 2018; 22(1): 72-76.

Det här är vår tredje publicering på kort tid i ”The International Tinnitus Journal” och det innebär att vårt studieprogram nu har blivit kritiskt granskat av internationellt ledande och oberoende vetenskaplig expertis inom tinnitusområdet. Publiceringen och de samlade resultaten av studierna innebär en enorm styrka för oss i de pågående diskussionerna med distributörer i Asien, Europa och Kanada. Med Antinitus kan de nu tryggt välja en lösning och behandling som uppvisar goda möjligheter till lindring och förhöjd livskvalitet”, säger Torbjörn Kemper, VD för Sensori AB.

För frågor vänligen kontakta:

       Torbjörn Kemper, vd, +46 76 111 39 80, torbjorn@sensori.se

       Torsten Engevik, CFO, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se 

Om Sensori AB 

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt och patenterat raster som fungerar som biomodulator för hörselsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 15.30 måndagen den 9 juli 2018.
För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se
 

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se
 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar