Placebostudie av tinnitusplåstret Antinitus publiceras i ledande vetenskaplig tidskrift- svensk innovation kan lindra öronsus för miljontals människor

Den medicintekniska produkten Antinitus bryter ny mark inom behandling och forskning inom tinnitusområdet. Idag den 8 januari publiceras resultaten från Sensoris kliniska placebostudie av plåstret Antinitus i den vetenskapliga tidskriften The International Tinnitus Journal. Resultaten visar på statistiskt säkerställd och kliniskt signifikant lindring av tinnitus med Antinitus. Studien slår även fast att Antinitus är säkert och utan risk för allvarliga komplikationer eller biverkningar. 

Som en del av Sensoris kliniska utvecklingsprogram har en dubbelblind, randomiserad, parallell och placebokontrollerad studie av Antinitus genomförts under 2016/2017 av läkare vid Sickla Öron-, Näs- och Halscenter i Stockholm samt på Citysjukhuset i Göteborg. Syftet med studien var att jämföra den kliniska effekten av Antinitus med placebo. 82 patienter deltog i studien. Behandlingsperioden var tre veckor med uppföljning fyra veckor efter slutförd behandling. En månad efter behandlingens slut var det tre gånger fler i Antinitusgruppen som upplevde lindring jämfört med placebogruppen. Skillnaden är statiskt säkerställd och effekten kliniskt signifikant. Biverkningarna var få, milda och övergående, och främst som hudirritationer motsvarande placeboplåstren.

Studien publiceras nu i den internationellt välkända publikationen The International Tinnitus Journal, en tidskrift specialiserad på tinnitusforskning.  

Publiceringen i ”The International Tinnitus Journal” innebär att placebostudien kritiskt granskats av ledande och oberoende vetenskaplig expertis inom tinnitusområdet. Resultatet av studien, och granskningen av denna, är ett stort steg framåt för Sensori men främst en positiv nyhet för alla de människor runt om i världen som lever med tinnitus. Med Antinitus kan de välja en lösning och behandling som uppvisar goda möjligheter till lindring och förhöjd livskvalitet”, säger Torbjörn Kemper, VD för Sensori AB.

Bakom Antinitus står svenska läkare och forskare som i över 10 år sökt svar på hur tinnitus kan lindras. Antinitus som är ett plåster som enkelt fästs bakom örat är resultatet av detta arbete. Idag är produkten registrerad och godkänd på betydande marknader som Europa, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Hong Kong.

Studieresultatet och publiceringen öppnar upp för en offensiv global kommersialisering av tinnitus-plåstret och Sensori. Detta är något som våra potentiella partners/distributörer har väntat på, men framför allt är jag otroligt stolt över att vi som svenskt företag efter år av produktutveckling tagit fram en tinnitusprodukt med hög klinisk evidens som kan hjälpa många av de miljoner människor som lider av tinnitus världen över”, säger Tommy Rönngren, grundare och styrelseordförande i Sensori AB.

För frågor vänligen kontakta:

Torbjörn Kemper, vd, +46 76 111 39 80, torbjorn@sensori.se

Torsten Engevik, CFO/IR, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se 

Om Sensori AB
Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt och patenterat raster som fungerar som biomodulator för hörselsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 08.30 måndagen den 8 januari 2018. För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se 

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se
 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar