Sensori AB (publ) erhåller bryggfinansiering på 5,5 MSEK

Sensori AB har erhållit ett brygglån på 5,5 MSEK för löpande utgifter under första halvåret 2019.

Som meddelades den 28 december 2018 har Sensori sökt ett kort brygglån vilket nu har erhållits. Det är på 5,5 MSEK och långivare är en extern part.

Finansieringen syftar till att täcka bolagets behov av rörelsekapital och löper till 31 juli. Lånet upptas till marknadsmässiga villkor med en ränta om 1,75 % per månad och finansiären är helt extern i förhållande till Sensori.


För frågor vänligen kontakta:

Torbjörn Kemper, vd, +46 76 111 39 80, torbjorn@sensori.se

Torsten Engevik, CFO, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se 


Om Sensori AB 

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterdotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt och patenterat raster som fungerar som foto-biomodulator (en sorts ljusterapi) för hörselsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 16.30 den 16 januari 2019.
För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se
 

Prenumerera

Dokument & länkar