Sensori erhåller första order från Turkiet värde 50 000 Euro

Sensoris dotterbolag Antinitus AB erhåller sin första order från sin samarbetspartner i Turkiet, Nep Pharma, gällande Antinitus tinnitusplåster. Likviditetsmässigt är nettovärdet av ordern 50 000 Euro med leverans i november. Ordern är en del i samarbetet mellan Antinitus AB och Nep Pharma som har exklusiva rättigheter att sälja och distribuera Antinitus tinnitusplåster på den turkiska marknaden. Detta distributörssavtal har tidigare meddelats i en pressrelease den 19 juli 2018.

”Våra distributörsavtal börjar nu bära frukt och denna order ger positivt avtryck i bolagets kassaflöde och likviditet. Vi är mycket glada över denna order och vårt kommersiella fokus kommer att ligga kvar på Asien, Nordamerika och de länder där vi kan hitta lämpliga partners som har resurser att kommersialisera Antinitus i respektive land. Antinitus AB kommer nu också inleda förhandlingar med Nep Pharma om försäljning av Antinitus i flera andra länder i mellanöstern”, säger Sensoris VD Torbjörn Kemper.

Sensori AB har utvecklat produkten Antinitus i mer än ett decennium och lagt stora resurser på forskning och utveckling inom tinnitusområdet samt av den innovativa ljusteknologi som tinnitusplåstret innehåller.

För frågor vänligen kontakta:

Torbjörn Kemper, vd, +46 76 111 39 80, torbjorn@sensori.se

Torsten Engevik, CFO, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se 

Om Sensori AB 

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt och patenterat raster som fungerar som foto-biomodulator (en sorts ljusterapi) för hörselsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 15.15 onsdagen 31 oktober 2018.
För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se
 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar