Sensori presenterar forskningsresultat på ledande hörselkongress i Israel

Dr. Anders Nordkvist, en av de studieansvariga läkarna för Antinitus kliniska studier, är inbjuden talare till The International Meeting of The Mediterranean Society of Otology and Audiology (MSOA) den 13-16 maj 2018. I år sker kongressen i Jerusalem och Dr. Nordkvist kommer att presentera de kliniska studier som nyligen genomförts med positivt resultat för det svenska tinnitusplåstret Antinitus.

The Mediterranean Society of Otology and Audiology (MSOA) är en internationellt erkänd organisation inom hörsel och audiologi som startades 1987. De arbetar med att främja studier, vetenskapligt arbete samt samarbete inom otologi och audiologi i och kring medelhavsområdet. Rubriken för Dr. Nordkvists presentation under kongressen är: “Biomodulation - a novel way of treating tinnitus”.

– Jag är både stolt och glad över inbjudan att presentera våra kliniska fynd för Antinitus under MSOA i Israel. Kongressen samlar några av världens mest kända specialister inom öron-, näsa-, halsområdet och jag ser fram emot givande diskussioner och möten kring tinnitus och våra studieresultat, säger

Dr. Anders Nordkvist.

Dr. Nordkvist är överläkare och specialist i öron-, näs- och halssjukdomar och är verksam i Göteborg. Han har tillsammans med Dr. Peter Åhnblad utfört de kliniska studier som ligger till grund för Antinitus kliniska evidens.

Utöver presentationen under kongressen finns även Sensoris ledning på plats för att möta ett israeliskt bolag som de för långtgående diskussioner med gällande distribution av Antinitus i regionen. Sensori har, som tidigare kommunicerats den 23 mars 2017, ett godkänt patent för Antinitus i Israel.

– Sensoris kliniska studier har fått stort genomslag internationellt vilket nu resulterar i att vi blir inbjudna att presentera på välrenommerade medicinska kongresser. Vi ser även ett ökat intresse från läkemedelsbolag och distributörer inom öron-, näsa-, halsområdet och nu i Israel träffar vi ett lokalt bolag som vi för diskussioner med kring distribution och lansering av Antinitus på den israeliska marknaden, säger Tommy Rönngren, styrelseordförande i Sensori.

För frågor vänligen kontakta:

Torbjörn Kemper, vd, +46 76 111 39 80, torbjorn@sensori.se

Torsten Engevik, CFO/IR, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se

Om Sensori AB 

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt och patenterat raster som fungerar som biomodulator för hörselsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 15.00 tisdagen den 8 maj 2018.
För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se
 

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se
 

Prenumerera

Dokument & länkar