• news.cision.com/
  • Sensori/
  • Sensori presenterar forskningsresultat på världens främsta konferens för tinnitusforskning

Sensori presenterar forskningsresultat på världens främsta konferens för tinnitusforskning

Report this content

Under tre dagar, 14-16 mars, samlas ledande forskare, kliniker och tekniker inom tinnitusområdet i Regensburg, Tyskland, för att utbyta kunskap och erfarenheter samt diskutera den senaste utvecklingen och forskningsrönen. Dr. Peter Åhnblad, överläkare och specialist i öron-, näs- och halssjukdomar är på plats för att berätta om de kliniska studier som nyligen genomförts med positivt resultat för det svenska tinnitusplåstret Antinitus.

Konferensen, med titeln "Disruptive Innovations in Tinnitus", är den största och enskilt viktigaste inom tinnitusforskning. Det är en plattform för vetenskapligt utbyte och möjlighet till tvärvetenskapligt nätverkande som arrangeras av Tinnitus Research Initiative (TRI) och TINNET (ett europeiskt forskningsnätverk). Dr Peter Åhnblad presenterar i morgon fredag hela det kliniska forskningsprogram som visar effekten och säkerheten bakom Antinitus.

Studierna visar att Antinitus är den första konsumentprodukt som faktiskt visar kliniskt bevisad effekt för lindring av tinnitus och är ofarlig att använda. Jämfört med gängse metoder som beteendeterapi eller ljudstimulerare är plåstret mer lättillgängligt, billigare och enklare att använda”, säger Dr Peter Åhnblad.

Det oberoende kliniska studieprogrammet för Antinitus bygger främst på en pilotstudie inriktad i första hand på säkerhet samt en randomiserad, dubbelblind, parallell, placebokontrollerad effekt- och säkerhetsstudie genomförd på två oberoende kliniker, en i Göteborg och en i Stockholm. Båda studierna är publicerade i The International Tinnitus Journal, en välkänd internationell peer-review tidskrift inriktad på tinnitus och indexerad på bland annat Medline.

Resultaten visar att Antinitus presterar statistiskt och kliniskt signifikant bättre lindring än placebo och att plåstret är säkert att använda. Detta är en milstolpe för oss på Sensori och väldigt roligt att Peter Åhnblad nu ska presentera resultaten på TRI/TINNET”, säger Torbjörn Kemper, vd för Sensori AB.  

Tinnitus Research Initiative är en icke vinstdrivande stiftelse tillägnad utvecklingen av effektiva behandlingar för alla typer av tinnitus så att alla som lider av sjukdomen ska kunna erbjudas lättnad/förbättring. Stiftelsen stödjer och underlättar biomedicinsk forskning som leder till nya, effektiva terapier för att behandla tinnitus.

För frågor vänligen kontakta:

Torbjörn Kemper, vd, +46 76 111 39 80, torbjorn@sensori.se

Torsten Engevik, CFO/IR, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se 

Om Sensori AB 

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt raster kan reglera nervfunktionerna i ljudsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 15.00 den 15:e mars 2018. För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se 

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se
 

Taggar:

Dokument & länkar