Sensori tecknar distributionsavtal med Sachar Medical Technologies M.L.A Ltd i Israel

Sensori har den 9 januari 2019 undertecknat ett distributionsavtal med Sachar Medical Technologies M.L.A Ltd (”Bolaget”) rörande distribution och försäljning av tinnitusplåstret Antinitus i Israel.

Det aktuella avtalet, med en initial löptid på fem år, innefattar exklusiva rättigheter för Sachar Medical Technologies att registrera, sälja och marknadsföra Sensoris plåster Antinitus i Israel. Bolaget har goda kontakter inom området för tinnitus och har genomfört begränsade marknadstester gentemot läkare vilka föll väl ut. Prevalensen för tinnitus i Israel beräknas ligga på liknande nivåer som andra länder där undersökningar visar att cirka 10–15% av befolkningen lider av någon form av tinnitus.

”Vi ser fram emot att samarbeta med Sachar Medical på den israeliska marknaden och ytterligare ett samarbete som är en följd av att våra publicerade kliniska studier har uppmärksammats internationellt. Bolaget är väl förtrogna med de lokala krav som ställs för att ta Antinitus från registrering till försäljning. Både vi och Sachar Medical ser detta som ett långsiktigt partnerskap och kontraktet löper på 5 år med möjlighet till förlängning. För att behålla exklusiviteten är minimivärdet på deras inköp satt till 9 miljoner SEK för de första 5 åren”, säger Torbjörn Kemper, VD Sensori AB.

Registreringsprocessen, som beräknas ta ca 6 månader, kommer att påbörjas omedelbart och försäljning startas direkt efter att Antinitus är registrerat i Israel. Teknologin bakom Antinitus är patenterad i Israel.

För frågor vänligen kontakta:

Torbjörn Kemper, vd, +46 76 111 39 80, torbjorn@sensori.se

Torsten Engevik, CFO, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se 

Om Sensori AB 

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterdotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt och patenterat raster som fungerar som foto-biomodulator (en sorts ljusterapi) för hörselsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 16.30 den 9 januari 2019.
För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se
 

Prenumerera

Dokument & länkar