Sensori tecknar distributionsavtal med Tmos Pharma AS för lansering av tinnitusplåstret Antinitus i danska apotekskanalen

Sensori har den 11 september 2018 undertecknat ett distributionsavtal med Tmos Pharma AS rörande distribution och försäljning av tinnitusplåstret Antinitus i Danmark. Det aktuella avtalet innefattar exklusiva rättigheter att sälja och marknadsföra Sensoris plåster för att behandla Tinnitus. Huvudsakliga försäljningskanalen kommer att vara via apotek. Avtalet löper på fem år med möjlighet till förlängning.

”Vår samarbetspartner har lång erfarenhet att arbeta med försäljning via Apotek av receptfria produkter och vi tror att Tmos Pharma AS är helt rätt partner med lång erfarenhet att arbeta med apotekskanalen både i Danmark och i Norge. Diskussioner pågår även gällande den norska marknaden men vi har enats om att först ta produkten till den danska marknaden. Vi har fått en bra marknadsplan som ger Sensori en försäljningsprognos på 18 miljoner SEK över 5 år som båda företagen anser vara realistisk”, säger Torbjörn Kemper, VD Sensori AB.

”Jag har 21 års erfarenhet av att jobba med receptfria produkter gentemot apotekskanalen och ser att Antinitus har en mycket stor potential att bli en storsäljare. Vi är mycket glada över att vi kunnat nå en överenskommelse med Sensori och målet är att redan i höst lansera Antinitus. Idag finns inga produkter där ute med lika god klinisk evidens som kan köpas receptfritt inom området tinnitus och vi ser fram emot att snabbt få ut produkten till våra kunder”, säger Tore Martin Stensberg, VD TMOS Pharma AS.

För frågor vänligen kontakta:

Torbjörn Kemper, vd, +46 76 111 39 80, torbjorn@sensori.se

Torsten Engevik, CFO, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se

Om Sensori AB 

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt och patenterat raster som fungerar som biomodulator för hörselsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 14.00 tisdagen den 11 september 2018.
För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se
 

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se
 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar