Sensori tecknar distributörsavtal till ett värde av 94 miljoner SEK med Derma Wise Skin Care Ltd i Kanada

Sensori ingår idag avtal med det kanadensiska hälsoföretaget Derma Wise Skin Care Ltd gällande försäljning och marknadsföring av den medicintekniska produkten Antinitus. Kontraktet är på fem och ett halvt år med möjlighet till förlängning och den estimerade försäljningen under de år kontraktet löper beräknas till cirka 94 miljoner SEK med 8,6 miljoner SEK redan under de första 18 månaderna.

Den svenska innovationen och medicintekniska produkten Antinitus är nu klar för lansering i Kanada, som är en prioriterad marknad för bolaget då Antinitus redan är registrerad i landet, vilket innebär att produkten kan lanseras inom 6 – 8 veckor. Marknadstester genomförda av Derma Wise har fallit väl ut och de har erhållit exklusivitet gällande distribution av tinnitusplåstret.

-       Det är mycket glädjande att Derma Wise valt att samarbeta med oss. Deras väletablerade kanaler - några av de största kedjorna inom retail - säkerställer att vi kommer att nå ut brett på marknaden, såväl online som i fysiska butiker, säger Torbjörn Kemper, vd Sensori.

Derma Wise lansering av Antinitus i Kanada beräknas starta i slutet av november 2018 och då initialt med försäljning direkt mot slutkund via deras handelspartners online: Well.ca, Walmart.ca och Amazon.ca samt Derma Wises egen online-plattform shopify. I steg två adderas de stora varuhusens apoteksavdelningar, däribland Walmart med 409 butiker.

-       We are pleased to be partnering with Antinitus AB to bring this innovative first in class medical device for the relief of tinnitus to the Canadian market, säger Warren Brander, vd Derma Wise Skin Care Ltd.

-       Moving forward we will continue to proactively seek opportunities that can leverage new and existing sales pathways to provide accelerated financial returns, fortsätter Warren Brander. 

Även London Drugs 82 butiker, Costco Canadas 100 butiker, Drug Trading med cirka 2500 mindre butiker samt den exklusiva kedjan Rexall med 200 butiker kommer att inkluderas. Antinitus beräknas vara listad/finnas på ovan säljställen cirka 6-18 månader från dagens datum.

I den avslutande fasen inkluderas försäljning till läkemedelsindustrin samt professionen; läkare, audionomer.

De initiala omkostnaderna för Sensori är mycket små, då Antinitus kommer att paketeras lokalt. Alla kostnader beträffande paketering, försäljning och marknadsföring bekostas av distributören i Kanada. Den beräknade försäljningen för Sensori är 8,6 miljoner SEK de första 18 månaderna sedan rullande 12 månader: 13,7 miljoner SEK, 20,5 miljoner SEK, 22,8 miljoner SEK, 28,6 miljoner SEK. Totalt värde under de kommande fem och ett halvt åren uppgår till cirka 94 miljoner SEK. 

Om Derma Wise Skin Care Ltd

Derma Wise säjer och utvecklar högkvalitativa, differentierade hälsoprodukter.

Produktkatalogen inkluderar medicinska hjälpmedel, naturliga hälsoprodukter (NPN; Health Canada), FDA OTC-produkter och nyskapande produkter inom personlig hälsa, med fokus på mun-och öronhälsa samt matsmältning och dermatologi.

För mer information vänligen besök www.therawise.com

För frågor vänligen kontakta:

Torbjörn Kemper, vd, +46 76 111 39 80, torbjorn@sensori.se

Torsten Engevik, CFO, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se 

Om Sensori AB 

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt och patenterat raster som fungerar som foto-biomodulator (en sorts ljusterapi) för hörselsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 15.00 tisdagen den 9 oktober 2018.
För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se
 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar