Sensori tecknar Letter of Intent för distribution i Kanada.

Sensori har undertecknat en avsiktsförklaring (LOI) med Derma Wise Skin Care Ltd rörande distribution och försäljning av tinnitusplåstret Antinitus i Kanada. Det aktuella avtalet innefattar pre-lansering, marknadstester samt marknadsundersökningar i syfte att utveckla en strategisk allians mellan företagen för marknaden i Kanada. Giltighetstid för LOI mellan bolagen är till 1 september 2018.

Derma Wise Skin Care Ltd har redan genomfört begränsade marknadstester av Antinitus vilka föll väl ut och är därför beredda att gå vidare i form av ett LOI för Kanada med en förhoppning om exklusivitet gällande distributionen av Antinitus i Kanada redan under hösten 2018. Kanada är prioriterat för Sensori eftersom Antinitus redan är registrerat i landet vilket det innebär att produkten kan lanseras direkt efter undertecknat distributionsavtal med lokal partner.

”Vid ett formellt avtal kommer Sensori att behöva implementera en helt annan ”route-to-market” i Kanada än vad vi är vana vid men det gäller att anpassa sig beroende på marknad, säger Torbjörn Kemper, VD Sensori AB.

 "We feel the most successful route to market for this brand in North America is direct to consumers via Amazon.com / ca and Jet.com – Wal-Mart .com - CVS.com etc. As we build strong sales momentum online we strategically target larger national pharmacy chains in North America. We feel this is the most cost-effective and most successful way to build awareness and achieve strong sales in a relatively short period of time”. Kevin Maguire, Sales Director, Derma Wise Skin Care Ltd. 

För frågor vänligen kontakta: 

Torbjörn Kemper, vd, +46 76 111 39 80, torbjorn@sensori.se

Torsten Engevik, CFO/IR, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se

Om Sensori AB 

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt och patenterat raster som fungerar som biomodulator för hörselsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 8.30 onsdagen den 11 juli 2018. För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se 

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se
 

Taggar:

Dokument & länkar