Sensori tecknar Letter of Intent med Wooridul Pharmaceutical LTD i Korea

Sensori har den 19 april 2018 undertecknat en avsiktsförklaring (LOI) med Wooridul Pharmaceutical LTD rörande distribution och försäljning av tinnitusplåstret Antinitus i Korea. Det aktuella avtalet innefattar pre-lansering, marknadstester, kontakter med lokala myndigheter samt marknadsundersökningar i syfte att utveckla en strategisk allians mellan företagen för den koreanska marknaden. Diskussioner förs även gällande exklusiva rättigheter i ytterligare asiatiska länder.

Det sydkoreanska läkemedels- och hälsoföretaget Wooridul Pharmaceutical LTD omsätter 100 miljoner USD och finns representerade i en rad länder med en extra stark förankring i Korea.

Bolaget har redan genomfört begränsade marknadstester och inköp av Antinitus vilka föll väl ut och är därför beredda att gå vidare i form av ett LOI för Korea med en förhoppning om samarbete/exklusivitet för ytterligare länder i regionen.

–Wooridul Pharmaceutical LTD är en perfekt ”match” för Sensori och ytterligare ett samarbete som är en följd av att våra studier börjat uppmärksammas internationellt . Bolaget är väletablerat sedan 1957 och har en stark närvaro i Korea som är en intressant marknad inom hörsel, tinnitus och hälsa, säger Torbjörn Kemper, VD Sensori AB.

För mer information om Wooridul Pharmaceutical LTD, vänligen besök: 

http://www.wooridulpharm.com/main.do 

För frågor vänligen kontakta:

Torbjörn Kemper, vd, +46 76 111 39 80, torbjorn@sensori.se

Torsten Engevik, CFO/IR, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se


Om Sensori AB 

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt och patenterat raster som fungerar som biomodulator för hörselsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 13.30 torsdagen den 19 april 2018.
För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se
 

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se
 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar