Sensori utser Torbjörn Kemper till ny vd

Som ett led i arbetet att lansera Antinitus på global basis har Torbjörn Kemper rekryterats som ny vd. Torbjörn Kemper har tidigare varit verksam som vd för Karessa Pharma Holding AB, samt som Business development director på MEDA OTC.

Vi är mycket nöjda med denna förstärkning av vår organisation, säger Sensoris styrelseordförande Lars Gunneflo.

Torbjörn Kempers branschkompetens och breda erfarenhet från konsumentprodukter är central för vårt nästa steg, med fokus på försäljning och distribution, säger nuvarande vd Tommy Rönngren.

Det är ett sant privilegium att få förtroendet att leda arbetet med att globalisera försäljningen av tinnitusplåstret Antinitus. Jag har å yrkets vägnar haft kontakt med Tommy i ett antal år och känner tillförsikt i att vi tillsammans kommer att ta Sensori vidare till nästa steg, kommenterar Torbjörn Kemper sitt nya uppdrag.

Nuvarande vd Tommy Rönngren fortsätter sitt engagemang i Sensori via sin plats i styrelsen där han av Valberedningen är föreslagen till ordförande.   

 – Jag kommer nu ägna ännu mer av min tid till det kliniska och det regulatoriska arbetet i samband med registrering av produkten globalt inklusive i USA och FDA, säger Tommy Rönngren.

Torbjörn Kemper tillträder som vd den 1 juli 2017. Fram till dess är Tommy Rönngren vd.

Sensori har under mer än ett decennium arbetat med forskning, utveckling och kommersialisering av den medicintekniska produkten Antinitus. Bolagets egen bedömning är att potentialen för Antinitus uppgår till fler än 500 miljoner människor globalt.

Läs mer om Antinitus på www.antinitus.com.

För frågor vänligen kontakta:
Tommy Rönngren, tf. vd Sensori, +46 70 547 22 00, tommy@sensori.se  

Torsten Engevik, CFO/IR, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se

Om Sensori AB

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt raster kan reglera nervfunktionerna i ljudsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdagen 24 maj 2017. För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori

Prenumerera

Dokument & länkar