Abington, Pennsylvania, förlänger kontraktet med Gatso USA

Report this content

Sensys Gatso Group, en global ledande leverantör av trafiksäkerhetslösningar, har erhållit en två-årig förlängning av kontraktet på Managed Services med Abington stad i Pennsylvania, USA.

Sensys Gatso Groups Nordamerikanska verksamhet Gatso USA, Inc. har under ett år skött Abington’s legala trafikövervakningsprogram och har nu fått detta kontrakt förlängt med två år. Det finns idag enbart två legala trafikövervakningsprogram i delstaten Pennsylvania, Philadelphia och Abington, medan det finns sjutton andra städer som kan införa legal trafikövervakning, men ännu inte gjort det. Delstaten Pennsylvania ändrade till en lagstiftning 2013 som möjliggör legal trafikövervakning.

"Det är ett privilegium att få denna förlängning från Abington stad då detta demonstrerar det gemensamma åtagandet och partnerskapet mellan Gatso USA och stadens ansvariga att med kvalitet leverera trafiksäkerhet till invånarna i Abington.” säger Andrew Noble, VD för Gatso USA, Inc.

Sensys Gatso Group AB är skyldig att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08:30 den 18 september 2015.

För mer information:
Torbjörn Sandberg, VD
Mobil: 076-843 43 76
E-post: t.sandberg@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, och USA, samt filial i Förenade arabemiraten. Sensys Gatso-koncernens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 200 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. Sensys Traffic hade en omsättning på SEK 160,6 Mkr under 2014 och Gatso Beheer hade proformaomsättning på SEK 275,5 Mkr under räkenskapsåret som slutar 30 sep 2014.

För mer information se www.sensysgatso.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är ett privilegium att få denna förlängning från Abington stad då detta demonstrerar det gemensamma åtagandet och partnerskapet mellan Gatso USA och stadens ansvariga att med kvalitet leverera trafiksäkerhet till invånarna i Abington
Andrew Noble, VD för Gatso USA, Inc.