Order från Dubai värd 7 Mkr

Report this content

SENSYS Traffic AB, en global leverantör av trafiksäkerhetslösningar, har fått en order på trafiksäkerhetssystem från Dubai, Förenade Arabemiraten värd 7 Mkr. 

Sensys har sin största installerade bas, vid sidan av Sverige, i Förenade Arabemiraten och har varit leverantör till polisen i Dubai sedan 2001, som med denna order utökar antalet trafiksäkerhetssystem.

Mellanöstern är idag Sensys näst största marknad där företaget nu har kunder i 8 av de totalt 14 länderna i regionen. Den adresserbara marknaden i Mellanöstern har en total folkmängd om ca 350 miljoner invånare. Länderna har höga dödstal i trafiken, och för att förbättra trafiksäkerheten görs överlag stora satsningar på att utveckla infrastruktur och säkerhet framförallt i de snabbt växande storstäderna. Marknaden för trafiksäkerhetssystem i regionen visar därför på god tillväxt, vilket gör den strategiskt viktig för Sensys. Det är mot denna bakgrund som Sensys har etablerat lokalkontor i Dubai.

"Vi fortsätter att skörda framgångar i Mellanöstern. Denna order från polisen i Dubai kommer efter en lång tids bearbetning tillsammans med vår nya partner i emiratet. Ordern är också ett kvitto på att vi ligger i teknikens frontlinje." säger Torbjörn Sandberg, VD på Sensys.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juni 2015, kl. 09:30.

För mer information:
Torbjörn Sandberg, VD
Mobil: 076-843 43 76
E-post: torbjorn.sandberg@sensys.se

Sensys Traffic är en ledande leverantör av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafik­säkerhetskontroll). Sensys utvecklar, marknadsför och säljer system som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Som komplement till försäljningen av system så erbjuder Sensys Traffic också service och underhåll. Sensys Traffics slutkunder utgörs främst av polis- och vägmyndigheter världen över, men även av privata operatörer. Försäljning sker direkt eller via partners, agenter och distributörer. Sensys Traffic med huvudkontor i Jönköping är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och har 41 anställda med en omsättning 2014 om 160,6 Mkr.

För mer information se www.sensys.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi fortsätter att skörda framgångar i Mellanöstern. Denna order från polisen i Dubai kommer efter en lång tids bearbetning tillsammans med vår nya partner i emiratet. Ordern är också ett kvitto på att vi ligger i teknikens frontlinje
Torbjörn Sandberg, VD