Order från Mellanöstern värd 12 Mkr

Report this content

SENSYS Traffic AB, en global leverantör av trafiksäkerhetslösningar, har idag fått en order på system för hastighetsövervakning från en kund i Mellanöstern.

Ordern om 12 Mkr följer på ett produktgodkännande som erhållits efter omfattande pilottester som pågått sedan 2013.

"Affären visar att vi är på rätt väg med vår strategi i Mellanöstern, men det finns mer att göra i regionen varför vi under 2015 kommer att öka vår närvaro där. Detta så att vi bättre kan hjälpa våra kunder i deras trafiksäkerhetsarbete och därmed tillvarata de många affärsmöjligheterna i Mellanöstern, säger Johan Frilund, VD på Sensys."

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november 2014, kl. 09:30.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23

Sensys Traffic är en ledande leverantör av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafik­säkerhetskontroll). Sensys utvecklar, marknadsför och säljer system som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Som komplement till försäljningen av system så erbjuder Sensys Traffic också service och underhåll. Sensys Traffics slutkunder utgörs främst av polis- och vägmyndigheter världen över, men även av privata operatörer. Försäljning sker direkt eller via partners, agenter och distributörer. Sensys Traffic med huvudkontor i Jönköping är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och har 41 anställda med en omsättning 2013 om 62,5 MSEK.

För mer information se www.sensys.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Affären visar att vi är på rätt väg med vår strategi i Mellanöstern
Johan Frilund, VD