Order från Mellanöstern värd EUR 680,000

Report this content

Sensys Gatso Group, en globalt ledande leverantör av trafiksäkerhetslösningar, har erhållit en tilläggsorder på trafiksäkerhetssystem till ett värde om EUR 680,000, dvs motsvarande 6,5 mkr, från en kund i Mellanöstern.

Ordern är den tredje ordern som erhålls sedan juni från en kund i Mellanöstern. Ordern som omfattar leveranser av system för rödljus- och hastighetsövervakning samt mjukvaruutveckling, planeras att levereras i det fjärde kvartalet 2015.

“Jag är mycket glad att vi stärker vårt fotfäste i Mellanöstern ytterligare och att vårt samarbete med denna kund utvecklas så positivt ” säger Torbjörn Sandberg, VD för Sensys Gatso Group AB.

Sensys Gatso Group AB är skyldig att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 
Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.40 den 25 augusti 2015.

För mer information:
Torbjörn Sandberg, VD
Mobil: 076-843 43 76
E-post: torbjorn.sandberg@sensys.se

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, Förenade arabemiraten och USA. Sensys Gatso-koncernens aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 200 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. Sensys Traffic hade en omsättning på 160,6 Mkr under 2014 och Gatso Beheer hade en proforma-omsättning på 275,5 Mkr under räkenskapsåret som slutade 30 sep 2014.

För mer information besök www.sensysgatso.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

“Jag är mycket glad att vi stärker vårt fotfäste i Mellanöstern ytterligare och att vårt samarbete med denna kund utvecklas så positivt
Torbjörn Sandberg, VD