Penser Access: Sensys Gatso Group - Rejäl islossning lyfter vinstutsikterna brant

Efter en långvarig torka i orderflödet har den islossning vi skymtade i våras nu fullt ut kommit igång med en nära trefaldig tillväxt i orderingång till SEKm 183 i Q2’18. Det har också översatt till en god tillväxt i både Systemförsäljning och Operatörstjänster som tillsammans ökade med 30%. Med en stabil kostnadsbas på SEKm 40 i kvartalet ger det ett rimligt stöd åt en förväntan om en marginell vinst i år. 2019 får de nya operatörskontrakten och flera av storleveranserna av system fullt genomslag varför vi höjt vår EBIT-prognos till SEKm 75 för nästa år. Därför faller också värderingsmultiplarna till något mindre ansträngda P/E 33x ’19, 23x ’20, och EV/EBITDA 15x ’19, 13x ’20. Därför ser vi nu en hög potential i aktien, till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/rejal-islossning-lyfter-vinstutsikterna-brant/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, Förenade arabemiraten och USA. Sensys Gatso-koncernens aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 167 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. För mer information besök www.sensysgatso.com

Prenumerera