Penser Access: Sensys Gatso Group - Fokus på tjänster börjar betala sig

Det starka momentum i ordrar och intäkter som byggts upp det senaste året har nu börjat materialiseras i vinster på sista raden. Orderingången i tredje kvartalet ökade med 68% medan omsättningen växte med 35% till SEKm 96. Med ett tvåsiffrigt lyft i bruttomarginal och god kostnadskontroll i kvartalet blev nettoresultatet på SEKm 3,8 bolagets första kvartalsvinst sedan 2016. Med en växande andel återkommande intäkter, som utgör 35% av orderingången hittills i år och ett starkt momentum i operatörsverksamheten och en stabil kostnadsbas räknar vi nu med ett betydande resultatlyft kommande år. Då faller också värderingsmultiplarna till något mindre ansträngda P/E 36x ’19e, 26x ’20e, och EV/EBITDA 14x ’20e. Sammantaget ser vi nu en hög potential i aktien, till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/fokus-pa-tjanster-borjar-betala-sig/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, Förenade arabemiraten och USA. Sensys Gatso-koncernens aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 167 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. För mer information besök www.sensysgatso.com

Prenumerera