Penser Access: Sensys Gatso Group - Fördubbling av TRaaS till 2021e ger stöd åt värderingen

Report this content

Omsättningen på 78 mkr i Q1’19 blev svagare än väntat då Systemförsäljningen tyngdes av längre än normala leveranstider efter branden hos en underleverantör av T-serien i december 2018. Det ska dock ha normaliserats under Q2. Orderingången ökade med 89 % y/y där 36% utgjordes av återkommande intäkter. Kostnadsmassan börjar nu krypa uppåt efter en ökning av antalet anställda för nya program i USA. Efter de svaga siffrorna i Q1 har vi justerat ner våra estimat för EBIT med 24% för 2019e och 7% 2020e. Den strategiska satsningen mot återkommande intäkter fortsätter nu med ”Traffic Enforcement as a Service” (TRaaS) som vi räknar med ska öka totala intäkter från TRaaS till över 300 mkr vid 2021e, motsvarande över hälften av omsättningen och en CAGR mellan 2018-2021e på 28%. Med en återhämtning i operationellt momentum och fortsatt skifte mot mer varaktig intäktsgenerering ser vi både en uppsidespotential mot våra estimat och utrymme för en uppvärdering. Därför ser vi en hög potential, till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/sens_20190426.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera