Penser Access: Sensys Gatso Group - Kostnadsökningar skjuter lyftet på framtiden

Report this content

Q2 blev ännu ett kvartal med svagare siffror än väntat, då omsättningen på 97 mkr blev lägre än de 109 mkr vi räknat med. Även EBIT på -8 mkr var en besvikelse medan orderingången på 142 mkr stack ut på positiva sidan. Trots att nya program ska startas upp under hösten så borgar orderingången i kvartalet inte för något större intäktslyft andra halvåret då 75% var återkommande intäkter som smetas ut över tid. Däremot bidrar det starkt till att bygga en uthålligare, mer stabil affär baserat på TRaaS. Då Sensys Gatso nu breddar innehållet i erbjudandet lyfter vi även vårt antagande för rörelsekostnader till 45 mkr per kvartal kommande kvartal. Med förluster första halvåret och en något svag orderingång på systemsidan har vi därför sänkt vår prognos för EBIT 2019e till -5 mkr. Ett ökat inslag av TRaaS motiverar en högre värderingsmultipel än ren systemförsäljning, även om P/E 20x 2021e ser högt ut vid en första anblick. Med ett fortsatt skifte mot mer varaktig intäktsgenerering ser vi både en uppsidespotential mot våra estimat och utrymme för en uppvärdering. Sammantaget ser vi därför en hög potential, till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/sens_20190830.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera