Penser Access: Sensys Gatso Group - Resultatet laggar på resan mot ny, uthålligt högre nivå

En omsättningstillväxt på 49% till 124 mkr i Q4’18, och rekordhög orderingång för helåret vittnar om ett starkt operationellt momentum för Sensys just nu. Resultattillväxten laggar dock då Operatörstjänster var svagare än vi räknat med och dessutom visade en sekventiell inbromsning jämfört med Q2 och Q3. Det gjorde att EBITDA-marginalen i Q4’18 landade på 13% snarare än väntade 19%, även om kassaflödet var starkt och vände skulden till en nettokassa på 18 mkr. Med en högre andel tjänsteinnehåll, den nyliga lanseringen av plattformen FLUX och expansionen till nya tillämpningsområden, så bedömer vi att Sensys intäkter är på väg mot en ny, uthålligt högre nivå. Trots en justering av vår EBIT-prognos för 2019e med -24% så räknar vi med en hög tvåsiffrig tillväxttakt och lyft i lönsamheten framöver. Ett fortsatt starkt operationellt momentum gör värderingen mer lättsmält på P/E 33x ’20e. Sammantaget ser vi en hög potential i aktien, till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/sens_20190222.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, Förenade arabemiraten och USA. Sensys Gatso-koncernens aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 167 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. För mer information besök www.sensysgatso.com

Prenumerera