Sensys erhåller order från Jordanien till ett värde av 5 mkr

SENSYS Traffic AB har erhållit en order från Jordanien till ett värde av 5 mkr på system för hastighets- och rödljusövervakning.

Ordern som är Sensys första från Jordanien, beräknas att levereras i första kvartalet 2014. Leveranserna omfattar både mobila och fasta system för hastighetsövervakning samt system för rödljusövervakning.

”Det är roligt att vi fått den här genombrottsordern från en marknad som tidigare dominerats av en konkurrent. Vi fortsätter vår satsning på utvalda marknader i Mellanöstern där vi tidigare i år erhållit order från tre nya kunder”, säger Johan Frilund VD Sensys Traffic AB.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 december 2013, kl. 09:00.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Taggar:

Om oss

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, Förenade arabemiraten och USA. Sensys Gatso-koncernens aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 167 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. För mer information besök www.sensysgatso.com

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är roligt att vi fått den här genombrottsordern från en marknad som tidigare dominerats av en konkurrent. Vi fortsätter vår satsning på utvalda marknader i Mellanöstern där vi tidigare i år erhållit order från tre nya kunder
Johan Frilund, VD